• Newsy prosto z KioZ Kio
  • Dla zamawiającychZamawiający
  • Dla odwołującychOdwołujący
  • Dla przystępującychPrzystępujący

Pozostałe artykuły

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym
01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego
30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych
24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!
23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy
17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Strona główna
Dowiedz się więcej
Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy
16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą
10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę
09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia
26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny
19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej
12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?
05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy
29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny
22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP
15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia
08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych
01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych
24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków
17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe
11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie
10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Charakter art. 26 ust. 2f PZP
04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT
03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym
28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych
27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę
21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się
20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń
14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji
13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki
07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części
06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO
29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową
16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika
15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?
09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Treść gwarancji wadialnej
08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne
02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia
01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej
26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”
19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?
18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?
12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego
11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia
05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę
04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP
26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?
19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę
18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1
12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy
11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?
04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!
28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części
22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?
21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę
15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych
14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne
07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków
18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska
17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy
11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna
10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego
04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?
03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?
27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym
26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów
19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO
13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany
13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania
06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych
30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych
23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu
22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego
16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP
15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert
09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Referencje w postępowaniu
08.10.2018

Referencje w postępowaniu

08.10.2018

Referencje w postępowaniu

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wykonawcy w umowie konsorcjum
01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne
25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe
24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów
18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!
17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?
11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące
10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.
04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!
04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego
30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego
14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?
07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium
31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów
26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…
05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania
25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?
19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

RODO w zamówieniach publicznych
18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

    #kio #kio24 #kio24 #przetarg