• Newsy prosto z KioZ Kio
  • Dla zamawiającychZamawiający
  • Dla odwołującychOdwołujący
  • Dla przystępującychPrzystępujący

Pozostałe artykuły

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego
11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia
05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę
04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP
26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Strona główna
Dowiedz się więcej
Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?
19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę
18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1
12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy
11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?
04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!
28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części
22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?
21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę
15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych
14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne
07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków
18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska
17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy
11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna
10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego
04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?
03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?
27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym
26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów
19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO
13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany
13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania
06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych
30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych
23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu
22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego
16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP
15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert
09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Referencje w postępowaniu
08.10.2018

Referencje w postępowaniu

08.10.2018

Referencje w postępowaniu

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wykonawcy w umowie konsorcjum
01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne
25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe
24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów
18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!
17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?
11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące
10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.
04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!
04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego
30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego
14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?
07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium
31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów
26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…
05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania
25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?
19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

RODO w zamówieniach publicznych
18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert
12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania
11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania
05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania
04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

Przedłużenie terminu składania ofert
28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy
22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!
21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?
15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia
14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?
08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ
24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów
23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję
17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających
16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty
10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?
09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie
27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne
26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona
20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty
19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Wyrok a postanowienie KIO
13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum
12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!
07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?
06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO
27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne
26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!
20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!
19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ
13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia
12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie
06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów
05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?
30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?
29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!
17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających
16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd
09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku
08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku

08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro
02.01.2018

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro

02.01.2018

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu
12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego
11.12.2017

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego

11.12.2017

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą
05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?
04.12.2017

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?

04.12.2017

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?

    #kio #kio24 #kio24 #przetarg