• Newsy prosto z KioZ Kio
  • Dla zamawiającychZamawiający
  • Dla odwołującychOdwołujący
  • Dla przystępującychPrzystępujący

Pozostałe artykuły

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany
13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania
06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych
30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Strona główna
Dowiedz się więcej
Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych
23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu
22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego
16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP
15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert
09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Referencje w postępowaniu
08.10.2018

Referencje w postępowaniu

08.10.2018

Referencje w postępowaniu

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wykonawcy w umowie konsorcjum
01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne
25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe
24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów
18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!
17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?
11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące
10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.
04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!
04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego
30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego
14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?
07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium
31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów
26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…
05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania
25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?
19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

RODO w zamówieniach publicznych
18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert
12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania
11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania
05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania
04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

Przedłużenie terminu składania ofert
28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy
22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!
21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?
15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia
14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?
08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ
24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów
23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję
17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających
16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty
10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?
09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie
27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne
26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona
20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty
19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Wyrok a postanowienie KIO
13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum
12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!
07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?
06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO
27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne
26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!
20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!
19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ
13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia
12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie
06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów
05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?
30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?
29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!
17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających
16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd
09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku
08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku

08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro
02.01.2018

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro

02.01.2018

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu
12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego
11.12.2017

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego

11.12.2017

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą
05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?
04.12.2017

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?

04.12.2017

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego
28.11.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego

28.11.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego

Otwarcie ofert i obowiązek podania budżetu na realizację zamówienia
27.11.2017

Otwarcie ofert i obowiązek podania budżetu na realizację zamówienia

27.11.2017

Otwarcie ofert i obowiązek podania budżetu na realizację zamówienia

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…
21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po nowelizacji
20.11.2017

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po nowelizacji

20.11.2017

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po nowelizacji

Zmiana SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert
14.11.2017

Zmiana SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert

14.11.2017

Zmiana SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
13.11.2017

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

13.11.2017

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę
07.11.2017

Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę

07.11.2017

Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktowane jako zamówienie publiczne!
07.11.2017

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktowane jako zamówienie publiczne!

07.11.2017

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktowane jako zamówienie publiczne!

Spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ
31.10.2017

Spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ

31.10.2017

Spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający nie może nabyć oprogramowania w trybie zapytania o cenę
30.10.2017

Zamawiający nie może nabyć oprogramowania w trybie zapytania o cenę

30.10.2017

Zamawiający nie może nabyć oprogramowania w trybie zapytania o cenę

Zmiana SIWZ po terminie składania ofert?
24.10.2017

Zmiana SIWZ po terminie składania ofert?

24.10.2017

Zmiana SIWZ po terminie składania ofert?

Zamówienia na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – infrastruktura krytyczna
23.10.2017

Zamówienia na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – infrastruktura krytyczna

23.10.2017

Zamówienia na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa – infrastruktura krytyczna

O czym pamiętać obliczając cenę oferty?
17.10.2017

O czym pamiętać obliczając cenę oferty?

17.10.2017

O czym pamiętać obliczając cenę oferty?

Opinia Prokuratorii Generalnej dla zamówień o wartości powyżej 100 mln
16.10.2017

Opinia Prokuratorii Generalnej dla zamówień o wartości powyżej 100 mln

16.10.2017

Opinia Prokuratorii Generalnej dla zamówień o wartości powyżej 100 mln

Rażąco niska cena. Czy Wykonawca może składać wyjaśnienia powtórnie?
10.10.2017

Rażąco niska cena. Czy Wykonawca może składać wyjaśnienia powtórnie?

10.10.2017

Rażąco niska cena. Czy Wykonawca może składać wyjaśnienia powtórnie?

Czy Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie podał podwykonawców?
09.10.2017

Czy Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie podał podwykonawców?

09.10.2017

Czy Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie podał podwykonawców?

Czy arkusz cenowy można uzupełnić?
03.10.2017

Czy arkusz cenowy można uzupełnić?

03.10.2017

Czy arkusz cenowy można uzupełnić?

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zobowiązuje do złożenia oferty
02.10.2017

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zobowiązuje do złożenia oferty

02.10.2017

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie zobowiązuje do złożenia oferty

Zakaz powierzenia podwykonawcom „kluczowych” części zamówienia
26.09.2017

Zakaz powierzenia podwykonawcom „kluczowych” części zamówienia

26.09.2017

Zakaz powierzenia podwykonawcom „kluczowych” części zamówienia

Jakie uprawnienia kontrolne ma Prezes UZP?
25.09.2017

Jakie uprawnienia kontrolne ma Prezes UZP?

25.09.2017

Jakie uprawnienia kontrolne ma Prezes UZP?

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy
19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

Wyjątki od zasady uczciwej konkurencji w SIWZ
18.09.2017

Wyjątki od zasady uczciwej konkurencji w SIWZ

18.09.2017

Wyjątki od zasady uczciwej konkurencji w SIWZ

Istotność zmiany oferty a poprawienie omyłki
12.09.2017

Istotność zmiany oferty a poprawienie omyłki

12.09.2017

Istotność zmiany oferty a poprawienie omyłki

Naliczenie kary umownej automatycznie nie wyklucza Wykonawcy
11.09.2017

Naliczenie kary umownej automatycznie nie wyklucza Wykonawcy

11.09.2017

Naliczenie kary umownej automatycznie nie wyklucza Wykonawcy

Nowa interpretacja przepisów o uzupełnianiu danych dotyczących podmiotów trzecich udostępniających zasoby – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
05.09.2017

Nowa interpretacja przepisów o uzupełnianiu danych dotyczących podmiotów trzecich udostępniających zasoby – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

05.09.2017

Nowa interpretacja przepisów o uzupełnianiu danych dotyczących podmiotów trzecich udostępniających zasoby – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Trwają przygotowania do zmiany zamówień publicznych!
04.09.2017

Trwają przygotowania do zmiany zamówień publicznych!

04.09.2017

Trwają przygotowania do zmiany zamówień publicznych!

Jaki termin dla ustalenia wartości zamówienia?
28.08.2017

Jaki termin dla ustalenia wartości zamówienia?

28.08.2017

Jaki termin dla ustalenia wartości zamówienia?

Obowiązek wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa
21.08.2017

Obowiązek wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa

21.08.2017

Obowiązek wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa

Czego nie mogą dotyczyć kryteria oceny ofert?
14.08.2017

Czego nie mogą dotyczyć kryteria oceny ofert?

14.08.2017

Czego nie mogą dotyczyć kryteria oceny ofert?

    #kio #kio24 #kio24 #przetarg