Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę
16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

Składanie dokumentów w innym języku niż polski
09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?
24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

Jaką treść powinny mieć referencje?
17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?
28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu
13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?
08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego
16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania
10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy
03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy
26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty
18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego
13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy
04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania
28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?
22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)
14.10.2019

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)

14.10.2019

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)

08.10.2019

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)
08.10.2019

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego
30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!
23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy
17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą
10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia
26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?
05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny
22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia
08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków
17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie
10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Charakter art. 26 ust. 2f PZP
04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się
20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji
13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki
07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową
16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

Treść gwarancji wadialnej
08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne
02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?
18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego
11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę
04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?
19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy
11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?
21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych
14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne
07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy
11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?
27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania
06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych
30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu
22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Referencje w postępowaniu
08.10.2018

Referencje w postępowaniu

08.10.2018

Referencje w postępowaniu