Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków
17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie
10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Charakter art. 26 ust. 2f PZP
04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się
20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji
13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki
07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową
16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

Treść gwarancji wadialnej
08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne
02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?
18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego
11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę
04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?
19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy
11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?
21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych
14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne
07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy
11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?
27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania
06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych
30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu
22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

08.10.2018

Referencje w postępowaniu

Referencje w postępowaniu
08.10.2018

Referencje w postępowaniu

01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

Wykonawcy w umowie konsorcjum
01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe
24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!
17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące
10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!
04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego
14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów
26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert
12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania
05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy
22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?
15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ
24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty
10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona
20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!
07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO
27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!
20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ
13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie
06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?
30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd
09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą
05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

28.11.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego
28.11.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego

Zmiana SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert
14.11.2017

Zmiana SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert

14.11.2017

Zmiana SIWZ a przedłużenie terminu składania ofert

07.11.2017

Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę

Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę
07.11.2017

Zmiana lub wycofanie oferty przez Wykonawcę

Spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ
31.10.2017

Spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ

31.10.2017

Spotkanie z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści SIWZ