Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?
05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny
22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia
08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków
17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie
10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

Charakter art. 26 ust. 2f PZP
04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się
20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji
13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki
07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową
16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

Treść gwarancji wadialnej
08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne
02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

25.03.2019

Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?
18.03.2019

Czy regulamin konkursu podlega kontroli KIO?

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego
11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

11.03.2019

Niekorzystne zapisy umów, a zasady współżycia społecznego

04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę
04.03.2019

Pozorne udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę

19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?
19.02.2019

Co oznacza aktualność oświadczenia o spełnianiu warunków?

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy
11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

11.02.2019

Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia a ryzyko Wykonawcy

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?
21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

21.01.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.1. Co się zmieni w KIO?

14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych
14.01.2019

Obowiązek doprecyzowania w odwołaniu okoliczności faktycznych

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne
07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

07.01.2019

Wskazanie tajemnicy przedsiębiorstwa musi być konkretne

11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy
11.12.2018

Lekkomyślność lub niedbalstwo prowadzą do wykluczenia Wykonawcy

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?
27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

27.11.2018

Jak potwierdzić poleganie na zasobach?

20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu
20.11.2018

Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu

06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania
06.11.2018

KIO o konstrukcyjnych wymogach odwołania

30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych
30.10.2018

Zmiana rozporządzeń wykonawczych - elektronizacja zamówień publicznych

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu
22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

22.10.2018

Charakter wyciągów bankowych w postępowaniu

Referencje w postępowaniu
08.10.2018

Referencje w postępowaniu

08.10.2018

Referencje w postępowaniu

01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

Wykonawcy w umowie konsorcjum
01.10.2018

Wykonawcy w umowie konsorcjum

24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe
24.09.2018

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny może być wieloetapowe

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!
17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

17.09.2018

Lekkomyślność i niedbalstwo uzasadniają wykluczenie z postępowania!

10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące
10.09.2018

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania do SIWZ są wiążące

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!
04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

04.09.2018

Uwaga! Zmiana w przesłankach odrzucenia oferty!

14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego
14.08.2018

Interpretacja PZP w kontekście prawa unijnego

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów
26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

26.07.2018

Uprawnienia Wykonawców do uzupełnienia dokumentów

09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?
09.07.2018

Czy referencje mogą być objęte tajemnicą przedsiębiorstwa?

12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert
12.06.2018

Przedkładanie dokumentów z datą późniejszą niż termin składania ofert

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania
05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

05.06.2018

Związki z Zamawiającym a wykluczenie z postępowania

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy
22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?
15.05.2018

Jak ustalać zdolność kredytową Wykonawcy?

07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
07.05.2018

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ
24.04.2018

Sankcje za naruszenie specyfikacji umieszczane w SIWZ

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty
10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

10.04.2018

Poprawienie omyłki musi wynikać z treści oferty

20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona
20.03.2018

Prawo do złożenia odwołania do KIO a procedura odwrócona

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!
07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

07.03.2018

Zamawiający może wzywać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień ponownie!

27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO
27.02.2018

Dopuszczalność wniesienia odwołania na czynność nakazaną wyrokiem KIO

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!
20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

20.02.2018

Zarzucając czyn nieuczciwej konkurencji bądź konkretny!

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ
13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

13.02.2018

Warunki odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ

06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie
06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?
30.01.2018

Żądanie referencji – prawo czy obowiązek?

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd
09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

09.01.2018

Możliwość uchylenia postanowienia KIO przez Sąd

05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą
05.12.2017

Obowiązki przy przedłużeniu terminu związania ofertą

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego
28.11.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego

28.11.2017

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię Odwołania na zaniechania Zamawiającego