Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot
09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum
25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?
19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!
12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania
05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień
29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta
21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy
15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

Nieprzedłużenie terminu składania ofert
07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym
01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych
24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy
16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę
09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny
19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej
12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy
29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP
15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych
01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe
11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych
27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO
29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?
09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”
19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1
12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?
04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!
28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę
15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska
17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego
04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO
13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP
15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów
18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?
07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?
19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

Przedłużenie terminu składania ofert
28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?
08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję
17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie
27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Wyrok a postanowienie KIO
13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!
17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu
12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…
21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy
19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu
25.04.2017

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu

25.04.2017

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu

20.03.2017

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!
20.03.2017

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!

13.02.2017

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!
13.02.2017

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego
16.01.2017

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego

16.01.2017

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego

05.12.2016

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!
05.12.2016

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów
22.11.2016

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów

22.11.2016

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów