Nieprzedłużenie terminu składania ofert
07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym
01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych
24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy
16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę
09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny
19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej
12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy
29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP
15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych
01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe
11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych
27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO
29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?
09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”
19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1
12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?
04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!
28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę
15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska
17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego
04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO
13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP
15.10.2018

Uwaga Wykonawcy - nowe wyłączenie stosowania PZP

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów
18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

18.09.2018

Zamówienia publiczne ograniczają swobodę umów

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?
07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

07.08.2018

Kiedy polisa może potwierdzać spełnienie warunku ekonomicznego?

16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym
16.07.2018

Opis przedmiotu zamówienia w dialogu konkurencyjnym

19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?
19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

Przedłużenie terminu składania ofert
28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

28.05.2018

Przedłużenie terminu składania ofert

08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?
08.05.2018

Kiedy Wykonawca może wykazywać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum?

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję
17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

17.04.2018

Opis przedmiotu utrudniający uczciwą konkurencję

27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie
27.03.2018

Obowiązek Wykonawcy dotyczący wskazania podwykonawców w ofercie

Wyrok a postanowienie KIO
13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

13.03.2018

Wyrok a postanowienie KIO

17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!
17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu
12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…
21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

21.11.2017

Kiedy Wykonawca nie zapłaci podwykonawcy…

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy
19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

19.09.2017

Wada postępowania a możliwość zawarcia umowy

25.04.2017

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu
25.04.2017

Przystępujący może składać odpowiedź na skargę do Sądu

20.03.2017

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!
20.03.2017

Status Wykonawcy (a zatem i możliwość przystąpienia do odwołania) można utracić!

13.02.2017

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!
13.02.2017

Zgłaszając przystąpienie pamiętaj o pełnomocnictwie!

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego
16.01.2017

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego

16.01.2017

Wyłączenie jawności rozprawy przed KIO wyłącza udział Przystępującego

05.12.2016

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!
05.12.2016

Przystępujący też może zaskarżyć wyrok KIO!

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów
22.11.2016

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów

22.11.2016

Przystąpienie do postępowania a zwrot kosztów

09.11.2016

Interes Przystępującego

Interes Przystępującego
09.11.2016

Interes Przystępującego

Częściowe przystąpienie do odwołania
24.10.2016

Częściowe przystąpienie do odwołania

24.10.2016

Częściowe przystąpienie do odwołania

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w formie elektronicznej
19.10.2016

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w formie elektronicznej

19.10.2016

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w formie elektronicznej

12.10.2016

Opozycja przeciw przystąpieniu

Opozycja przeciw przystąpieniu
12.10.2016

Opozycja przeciw przystąpieniu

29.09.2016

Sprzeciw wobec uznania odwołania przez Zamawiającego

Sprzeciw wobec uznania odwołania przez Zamawiającego
29.09.2016

Sprzeciw wobec uznania odwołania przez Zamawiającego

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia
15.09.2016

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia

15.09.2016

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia

15.09.2016

Stanowisko przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje!

Stanowisko przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje!
15.09.2016

Stanowisko przystępującego musi być zgodne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje!