Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych
24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT
03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym
28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę
21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń
14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części
06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika
15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia
01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej
26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?
12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia
05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP
26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę
18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części
22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków
18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna
10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?
03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym
26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów
19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany
13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych
23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego
16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert
09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne
25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?
11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.
04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego
30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium
31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…
05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania
25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

RODO w zamówieniach publicznych
18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania
11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania
04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!
21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia
14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów
23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających
16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?
09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne
26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty
19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum
12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?
06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne
26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!
19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia
12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów
05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?
29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających
16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku
08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku

08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku