Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika
15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia
01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej
26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?
12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia
05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP
26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę
18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części
22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków
18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna
10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?
03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym
26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów
19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany
13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych
23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego
16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert
09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne
25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?
11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.
04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego
30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium
31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…
05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania
25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

RODO w zamówieniach publicznych
18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania
11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania
04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!
21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia
14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów
23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających
16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?
09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne
26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty
19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum
12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?
06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne
26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!
19.02.2018

Wadium przed terminem składania ofert, co do godziny!

12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia
12.02.2018

Procedura wyjaśniająca, a procedura samooczyszczenia

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów
05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

05.02.2018

Umowa jako element SIWZ. Zasada swobody umów

29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?
29.01.2018

Czy Zamawiający może naruszyć zasady składania ofert?

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających
16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku
08.01.2018

Elektronizacja zamówień publicznych w 2018 roku

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro
02.01.2018

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro

02.01.2018

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego
11.12.2017

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego

11.12.2017

Warunki poprawienia omyłki przez Zamawiającego

04.12.2017

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?
04.12.2017

Czym jest zasada obiektywizmu w postępowaniu?

27.11.2017

Otwarcie ofert i obowiązek podania budżetu na realizację zamówienia

Otwarcie ofert i obowiązek podania budżetu na realizację zamówienia
27.11.2017

Otwarcie ofert i obowiązek podania budżetu na realizację zamówienia

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po nowelizacji
20.11.2017

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po nowelizacji

20.11.2017

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu po nowelizacji

13.11.2017

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
13.11.2017

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktowane jako zamówienie publiczne!
07.11.2017

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktowane jako zamówienie publiczne!

07.11.2017

Wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych traktowane jako zamówienie publiczne!