Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?
13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne
06.08.2019

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne

06.08.2019

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia
30.07.2019

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

30.07.2019

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
23.07.2019

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę
23.07.2019

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę

16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.
16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę
09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia
02.07.2019

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia

02.07.2019

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty
25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek
18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

12.06.2019

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego
12.06.2019

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji
05.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji

05.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji

29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne
29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?
22.05.2019

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?

22.05.2019

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?

15.05.2019

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość
15.05.2019

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
08.05.2019

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

08.05.2019

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

30.04.2019

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”
30.04.2019

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”

24.04.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty
24.04.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP
10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej
03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny
27.03.2019

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny

27.03.2019

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny

20.03.2019

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny
20.03.2019

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!
13.03.2019

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!

13.03.2019

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!

06.03.2019

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia
06.03.2019

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia

27.02.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia
27.02.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia

20.02.2019

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny
20.02.2019

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości
13.02.2019

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości

13.02.2019

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia
06.02.2019

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia

06.02.2019

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia

30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców
30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?
23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?
16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

09.01.2019

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego
09.01.2019

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?
19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty
12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Jak rozumieć równoważność produktu?
05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

28.11.2018

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów
28.11.2018

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów

21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

KIO o podziale zamówienia na części
21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia
14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki
07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

31.10.2018

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd
31.10.2018

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd

24.10.2018

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
24.10.2018

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

17.10.2018

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową
17.10.2018

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty
10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty

10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty

03.10.2018

Istnienie przesłanek wykluczenia, warunkiem samooczyszczenia Wykonawcy

Istnienie przesłanek wykluczenia, warunkiem samooczyszczenia Wykonawcy
03.10.2018

Istnienie przesłanek wykluczenia, warunkiem samooczyszczenia Wykonawcy

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy
25.09.2018

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy

25.09.2018

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy

19.09.2018

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania
19.09.2018

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert
12.09.2018

Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert

12.09.2018

Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert

Zaleganie z podatkami a wykluczenie Wykonawcy z postępowania
06.09.2018

Zaleganie z podatkami a wykluczenie Wykonawcy z postępowania

06.09.2018

Zaleganie z podatkami a wykluczenie Wykonawcy z postępowania

28.08.2018

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia
28.08.2018

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia

22.08.2018

KIO o istotnej zmianie okoliczności

KIO o istotnej zmianie okoliczności
22.08.2018

KIO o istotnej zmianie okoliczności

Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu
15.08.2018

Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu

15.08.2018

Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu

08.08.2018

Istota art. 29 PZP

Istota art. 29 PZP
08.08.2018

Istota art. 29 PZP

Realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego
01.08.2018

Realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego

01.08.2018

Realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego