Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP
10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej
03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej

03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
27.03.2019

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny
27.03.2019

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny

20.03.2019

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny
20.03.2019

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

13.03.2019

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!
13.03.2019

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia
06.03.2019

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia

06.03.2019

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia
27.02.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia

27.02.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny
20.02.2019

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny

20.02.2019

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny

13.02.2019

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości
13.02.2019

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia
06.02.2019

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia

06.02.2019

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia

30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców
30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?
23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?
16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego
09.01.2019

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego

09.01.2019

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego

19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?
19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty
12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Jak rozumieć równoważność produktu?
05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów
28.11.2018

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów

28.11.2018

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów

21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

KIO o podziale zamówienia na części
21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia
14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki
07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd
31.10.2018

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd

31.10.2018

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd

24.10.2018

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
24.10.2018

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

17.10.2018

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową
17.10.2018

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową

10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty
10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty

Istnienie przesłanek wykluczenia, warunkiem samooczyszczenia Wykonawcy
03.10.2018

Istnienie przesłanek wykluczenia, warunkiem samooczyszczenia Wykonawcy

03.10.2018

Istnienie przesłanek wykluczenia, warunkiem samooczyszczenia Wykonawcy

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy
25.09.2018

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy

25.09.2018

Dopuszczalność samooczyszczenia Wykonawcy

19.09.2018

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania
19.09.2018

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

12.09.2018

Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert

Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert
12.09.2018

Zmiana warunków udziału w postępowaniu na etapie badania i oceny ofert

Zaleganie z podatkami a wykluczenie Wykonawcy z postępowania
06.09.2018

Zaleganie z podatkami a wykluczenie Wykonawcy z postępowania

06.09.2018

Zaleganie z podatkami a wykluczenie Wykonawcy z postępowania

28.08.2018

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia
28.08.2018

Uczciwa konkurencja a opis przedmiotu zamówienia

KIO o istotnej zmianie okoliczności
22.08.2018

KIO o istotnej zmianie okoliczności

22.08.2018

KIO o istotnej zmianie okoliczności

15.08.2018

Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu
15.08.2018

Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Istota art. 29 PZP
08.08.2018

Istota art. 29 PZP

08.08.2018

Istota art. 29 PZP

01.08.2018

Realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego

Realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego
01.08.2018

Realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego

27.07.2018

Zmiana podmiotu na którym polega Wykonawca

Zmiana podmiotu na którym polega Wykonawca
27.07.2018

Zmiana podmiotu na którym polega Wykonawca

Czy Zamawiający może skorygować szacunki oferty?
18.07.2018

Czy Zamawiający może skorygować szacunki oferty?

18.07.2018

Czy Zamawiający może skorygować szacunki oferty?

Jeśli Zamawiający posiada dokumenty, nie może ich ponownie żądać!
11.07.2018

Jeśli Zamawiający posiada dokumenty, nie może ich ponownie żądać!

11.07.2018

Jeśli Zamawiający posiada dokumenty, nie może ich ponownie żądać!

03.07.2018

Czy dopuszczalne jest kilkukrotne wzywanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień?

Czy dopuszczalne jest kilkukrotne wzywanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień?
03.07.2018

Czy dopuszczalne jest kilkukrotne wzywanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień?

27.06.2018

Ocena istotności zmian umowy

Ocena istotności zmian umowy
27.06.2018

Ocena istotności zmian umowy

20.06.2018

Uprawnienie Wykonawcy do samooczyszczenia

Uprawnienie Wykonawcy do samooczyszczenia
20.06.2018

Uprawnienie Wykonawcy do samooczyszczenia

Uprawnienie Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia
13.06.2018

Uprawnienie Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia

13.06.2018

Uprawnienie Zamawiającego do opisu przedmiotu zamówienia

06.06.2018

Żądanie próbek w postępowaniu przez Zamawiającego

Żądanie próbek w postępowaniu przez Zamawiającego
06.06.2018

Żądanie próbek w postępowaniu przez Zamawiającego

Wyjaśnienia w zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
23.05.2018

Wyjaśnienia w zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

23.05.2018

Wyjaśnienia w zakresie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania

16.05.2018

Gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy…

Gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy…
16.05.2018

Gdy Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy…

Zakaz zmiany umowy jest bezwzględny
09.05.2018

Zakaz zmiany umowy jest bezwzględny

09.05.2018

Zakaz zmiany umowy jest bezwzględny

Kiedy należy wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień?
25.04.2018

Kiedy należy wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

25.04.2018

Kiedy należy wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień?

18.04.2018

Prawo wykonawcy do zmiany oferty

Prawo wykonawcy do zmiany oferty
18.04.2018

Prawo wykonawcy do zmiany oferty

11.04.2018

Jak skutecznie wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Jak skutecznie wykazać interes we wniesieniu odwołania?
11.04.2018

Jak skutecznie wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Uzasadnienie przez Wykonawcę wyłączenia jawności informacji
02.04.2018

Uzasadnienie przez Wykonawcę wyłączenia jawności informacji

02.04.2018

Uzasadnienie przez Wykonawcę wyłączenia jawności informacji

28.03.2018

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych
28.03.2018

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Kiedy należy zastrzec informacje stanowiące tajemnicę?
21.03.2018

Kiedy należy zastrzec informacje stanowiące tajemnicę?

21.03.2018

Kiedy należy zastrzec informacje stanowiące tajemnicę?