Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej
18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego
11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę
04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji
28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty
21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ
14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego
07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego
30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

24.11.2020

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!
24.11.2020

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji
16.11.2020

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji

16.11.2020

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji

10.11.2020

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania
10.11.2020

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny
02.11.2020

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny

02.11.2020

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny

19.10.2020

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!
19.10.2020

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert
12.10.2020

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

12.10.2020

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

28.09.2020

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia
28.09.2020

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia

21.09.2020

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP
21.09.2020

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy
15.09.2020

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy

15.09.2020

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień
07.09.2020

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień

07.09.2020

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień

31.08.2020

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności
31.08.2020

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?
01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania
25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty
18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?
11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego
04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego
26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Badanie zgodności oferty z SIWZ
18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?
11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

Usługa w zamówieniach publicznych
05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium
29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu
15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?
07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?
18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?
11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu
02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ
27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO
20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne
14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

06.11.2019

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?
06.11.2019

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?

30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?
30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?
23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?

Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna
16.10.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna

16.10.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi być zasadnicza i nieusuwalna

09.10.2019

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?
09.10.2019

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców
02.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców

02.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców

25.09.2019

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania
25.09.2019

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?
18.09.2019

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?

18.09.2019

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?
11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

04.09.2019

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia
04.09.2019

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia

03.09.2019

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP
03.09.2019

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy
02.09.2019

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy

02.09.2019

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy

27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd
27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ
20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ

20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ