W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?
12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

Podwykonawstwo w nowym PZP
06.04.2021

Podwykonawstwo w nowym PZP

06.04.2021

Podwykonawstwo w nowym PZP

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?
30.03.2021

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?

30.03.2021

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
22.03.2021

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów
22.03.2021

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów

16.03.2021

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?
16.03.2021

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?

08.03.2021

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP
08.03.2021

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji
02.03.2021

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji

02.03.2021

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?
22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy
15.02.2021

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy

15.02.2021

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy

08.02.2021

Interpretacja zapisów SIWZ

Interpretacja zapisów SIWZ
08.02.2021

Interpretacja zapisów SIWZ

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
01.02.2021

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

01.02.2021

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej
18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego
11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę
04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji
28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty
21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ
14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego
07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego
30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!
24.11.2020

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!

24.11.2020

W postępowaniu należy ograniczyć subiektywizm Zamawiającego!

16.11.2020

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji
16.11.2020

Wymagania oferty a zasada uczciwej konkurencji

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania
10.11.2020

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania

10.11.2020

Treść SIWZ wiąże wszystkie strony postępowania

02.11.2020

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny
02.11.2020

Odrzucenie oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny

19.10.2020

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!
19.10.2020

Wykonawco! Ocenę równoważności oferty przeprowadza Zamawiający!

12.10.2020

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert
12.10.2020

Wyjaśnienia dotyczące złożonych ofert

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia
28.09.2020

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia

28.09.2020

Wartość szacunkowa zamówienia, a kwota na sfinansowanie zamówienia

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP
21.09.2020

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP

21.09.2020

Zmiana struktury właścicielskiej Zamawiającego a obowiązywanie PZP

15.09.2020

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy
15.09.2020

Wypłata wadium nie może zależeć od dobrej woli Wykonawcy

07.09.2020

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień
07.09.2020

Uzasadnienie ponownego żądania wyjaśnień

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności
31.08.2020

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności

31.08.2020

Obowiązkiem Wykonawcy jest dochowanie należytej staranności

01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?
01.04.2020

Czy zawsze można wyjaśniać treść SIWZ?

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania
25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

25.03.2020

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd a wykluczenie z postępowania

18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty
18.03.2020

Wątpliwości Zamawiającego w zakresie złożonej oferty

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?
11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

11.03.2020

Kiedy informacje wprowadzają w błąd Zamawiającego?

04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego
04.03.2020

Zamówienie publiczne musi być zgodne z potrzebą Zamawiającego

26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego
26.02.2020

Formułowanie postanowień umowy a pozycja zamawiającego

Badanie zgodności oferty z SIWZ
18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

18.02.2020

Badanie zgodności oferty z SIWZ

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?
11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

11.02.2020

Jaka niezgodność z SIWZ uzasadnia odrzucenie oferty?

05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

Usługa w zamówieniach publicznych
05.02.2020

Usługa w zamówieniach publicznych

29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium
29.01.2020

Zamawiający musi mieć możliwość zatrzymania wadium

22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
22.01.2020

Forma JEDZ i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu
15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

15.01.2020

Kryteria oceny i ocena ofert w postępowaniu

07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?
07.01.2020

Jak rozumieć wadę uniemożliwiającą zawarcie umowy?

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?
18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

18.12.2019

Kiedy Zamawiający nie może poprawić oferty?

11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?
11.12.2019

Co podlega badaniu przy ocenie rentowności ceny ofertowej?

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu
02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

02.12.2019

Samooczyszczenie – tylko gdy Wykonawca podlega wykluczeniu

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ
27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

27.11.2019

Po otwarciu ofert nie można zmienić SIWZ

20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO
20.11.2019

Dowodzenie w postępowaniu przed KIO

14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne
14.11.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy musi być konkretne

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?
06.11.2019

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?

06.11.2019

Jakie są skutki przekroczenia budżetu przez Zamawiającego?

30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?
30.10.2019

Jak wykazać istnienie zmowy przetargowej?

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?
23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?

23.10.2019

Kiedy opis przedmiotu zamówienia nie narusza uczciwej konkurencji?