Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?
09.10.2019

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?

09.10.2019

Jaka powinna być podstawa prawna wniosku do KRK?

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców
02.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców

02.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia ma eliminować niepewność Wykonawców

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania
25.09.2019

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania

25.09.2019

Wprowadzenie w błąd Zamawiającego, a wykluczenie z postępowania

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
18.09.2019

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?
18.09.2019

Oferta jako oświadczenie woli. Co może poprawić Zamawiający?

11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?
11.09.2019

Jak formułować wezwanie w sprawie rażąco niskiej ceny?

04.09.2019

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia
04.09.2019

Naruszenie konkurencji poprzez opis przedmiotu zamówienia

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP
03.09.2019

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP

03.09.2019

Niezgodność oferty z innymi przepisami niż PZP

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy
02.09.2019

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy

02.09.2019

Ograniczenie swobody Wykonawcy w zleceniu prac podwykonawcy

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd
27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

27.08.2019

KIO o wadium oraz o wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ
20.08.2019

Niewątpliwa niezgodność oferty z treścią SIWZ

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?
13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

13.08.2019

Kiedy należy wyjaśnić treść oferty?

06.08.2019

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne
06.08.2019

Umożliwienie złożenia wyjaśnień ceny oferty jest obligatoryjne

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia
30.07.2019

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

30.07.2019

Warunki muszą być proporcjonalne do przedmiotu zamówienia

23.07.2019

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę
23.07.2019

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.
16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

16.07.2019

Opis przedmiotu zamówienia, a uzasadnione potrzeby zamawiającego.

09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę
09.07.2019

Postanowienia SIWZ wiążą nie tylko Wykonawcę

02.07.2019

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia
02.07.2019

Znaczenie prawidłowego ustalenia wartości zamówienia

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty
25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

25.06.2019

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie złożonej oferty

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek
18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

18.06.2019

Zamówienie z wolnej ręki – konieczna ścisła interpretacja przesłanek

12.06.2019

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego
12.06.2019

Poszanowanie zasady uczciwej konkurencji przez Zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji
05.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji

05.06.2019

Opis przedmiotu zamówienia a zasada zachowania uczciwej konkurencji

29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne
29.05.2019

Przesłanki poprawienia oferty przez Zamawiającego są różne

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?
22.05.2019

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?

22.05.2019

Kiedy Zamawiający odrzuci ofertę za niezgodność z ustawą?

15.05.2019

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość
15.05.2019

Kwalifikowanie zamówienia w oparciu o jego wartość

08.05.2019

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
08.05.2019

Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

30.04.2019

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”
30.04.2019

Opinia UZP w sprawie „elektronicznej oferty”

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty
24.04.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty

24.04.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a odrzucenie oferty

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

17.04.2019

Oferta Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia

10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP
10.04.2019

Sporządzenie oferty w rozumieniu art. 10a ust. 5 PZP

03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej
03.04.2019

Środki ochrony prawnej także przy aukcji elektronicznej

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny
27.03.2019

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny

27.03.2019

Uznanie podpisu elektronicznego za ważny

20.03.2019

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny
20.03.2019

Konieczność wezwania Wykonawcy w zakresie ceny

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!
13.03.2019

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!

13.03.2019

Pracownicy IT są tajemnicą przedsiębiorstwa!

06.03.2019

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia
06.03.2019

Unieważnienie przez Zamawiającego czynności unieważnienia

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia
27.02.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia

27.02.2019

Wynagrodzenie ryczałtowe a zakres opisu przedmiotu zamówienia

20.02.2019

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny
20.02.2019

Wyjątek przy wzywaniu w przypadku rażąco niskiej ceny

13.02.2019

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości
13.02.2019

Praktyczne zastosowanie zasady przejrzystości

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia
06.02.2019

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia

06.02.2019

Wadium i ocena skuteczności jego wniesienia

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców
30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

30.01.2019

Dalsze postępowanie wyjaśniające wobec Wykonawców

23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?
23.01.2019

Jak wykazać w odwołaniu wprowadzenie Zamawiającego w błąd?

16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?
16.01.2019

Kiedy treść referencji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa?

09.01.2019

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego
09.01.2019

Odpowiedzialność Wykonawcy za dokumentację Zamawiającego

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?
19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

19.12.2018

Kiedy należy wykazać brak zakłócania konkurencji?

12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty
12.12.2018

Wątpliwości a wyjaśnienie treści oferty

Jak rozumieć równoważność produktu?
05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

05.12.2018

Jak rozumieć równoważność produktu?

28.11.2018

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów
28.11.2018

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów w postępowaniu poniżej progów

KIO o podziale zamówienia na części
21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

21.11.2018

KIO o podziale zamówienia na części

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia
14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

14.11.2018

Wykluczenie wykonawcy wymaga uzasadnienia

07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki
07.11.2018

Cel udzielenia zamówienia z wolnej ręki

31.10.2018

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd
31.10.2018

Wykluczenie z powodu wprowadzenia w błąd

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
24.10.2018

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

24.10.2018

Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

17.10.2018

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową
17.10.2018

Wykluczenie z przetargu za zmowę przetargową

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty
10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty

10.10.2018

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający - otwarty