23.07.2019

Kwestionując techniczną czynność Zamawiającego trzeba wskazać wadę

Wykonawca kwestionujący prawidłowość technicznej czynności Zamawiającego nie może ograniczyć się do polemiki z rezultatami tej czynności – orzekła w wyroku z 14 czerwca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza.

Izba stanęła na stanowisku, że Wykonawca taki winien choćby podjąć próbę wskazania wady w postępowaniu Zamawiającego. Takie zachowanie bowiem mogłoby umożliwić Krajowej Izbie Odwoławczej ocenę zachowania Zamawiającego.

Co ważne, według KIO dotyczy to również elementów związanych z działaniem systemu informatycznego, z którego korzysta Zamawiający.

„Jeżeli Wykonawca stawia tezę, że system ten działał nieprawidłowo i do zmiany numeru ID postępowania doszło po złożeniu oferty a w trakcie wprowadzenia jej do systemu Zamawiającego, to taki dowód winien przedstawić.” (KIO 994/19)

Podsumowanie

Jako przykład zachowania oczekiwanego od Wykonawcy, Izba wskazała na możliwość zwrócenia się do administratora miniPortalu z zapytaniem, czym mogły być spowodowane nieprawidłowości przy deszyfryzacji oferty Wykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO