Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?
05.10.2020

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?

05.10.2020

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową
28.09.2020

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową

28.09.2020

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę
14.09.2020

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę

14.09.2020

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy
01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie
17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy
13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach
06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych
29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?
22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji
01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ
18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!
11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu
04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?
27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia
20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia
14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę
16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

Składanie dokumentów w innym języku niż polski
09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?
24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

Jaką treść powinny mieć referencje?
17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?
28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu
13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?
08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego
16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania
10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy
03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy
26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty
18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego
13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy
04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania
28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?
22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)
14.10.2019

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)

14.10.2019

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)

08.10.2019

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)
08.10.2019

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)

30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego
30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!
23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy
17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą
10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia
26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?
05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny
22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia
08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków
17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie
10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Charakter art. 26 ust. 2f PZP
04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się
20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji
13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki
07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową
16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

Treść gwarancji wadialnej
08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne
02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne

02.04.2019

Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2019 - cz.2. Zakazane klauzule umowne