Zastrzeżenie możliwości Unieważnienia postępowania o zam. publiczne
25.05.2023

Zastrzeżenie możliwości Unieważnienia postępowania o zam. publiczne

25.05.2023

Zastrzeżenie możliwości Unieważnienia postępowania o zam. publiczne

Rola Izby w toku postępowania odwoławczego
27.04.2023

Rola Izby w toku postępowania odwoławczego

27.04.2023

Rola Izby w toku postępowania odwoławczego

Zgodność działania Zamawiającego z żądaniem odwołania
05.04.2023

Zgodność działania Zamawiającego z żądaniem odwołania

05.04.2023

Zgodność działania Zamawiającego z żądaniem odwołania

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
14.03.2023

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie ceny: rzetelne i poparte dowodami

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie ceny: rzetelne i poparte dowodami
14.03.2023

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie ceny: rzetelne i poparte dowodami

21.02.2023

Jest różnica między wygaśnięciem gwarancji wadialnej a zwrotem wadium

Jest różnica między wygaśnięciem gwarancji wadialnej a zwrotem wadium
21.02.2023

Jest różnica między wygaśnięciem gwarancji wadialnej a zwrotem wadium

31.01.2023

Kiedy wykonawca nie musi odwoływać się od czynności?

Kiedy wykonawca nie musi odwoływać się od czynności?
31.01.2023

Kiedy wykonawca nie musi odwoływać się od czynności?

Zakaz wykładni zawężającej w zakresie poprawienia omyłki
10.01.2023

Zakaz wykładni zawężającej w zakresie poprawienia omyłki

10.01.2023

Zakaz wykładni zawężającej w zakresie poprawienia omyłki

Czy w zamówieniu Zamawiający może wskazać na konkretny produkt?
13.12.2022

Czy w zamówieniu Zamawiający może wskazać na konkretny produkt?

13.12.2022

Czy w zamówieniu Zamawiający może wskazać na konkretny produkt?

Wykluczenie za porozumienie zawarte między Wykonawcami
22.11.2022

Wykluczenie za porozumienie zawarte między Wykonawcami

22.11.2022

Wykluczenie za porozumienie zawarte między Wykonawcami

25.10.2022

Klauzule waloryzacyjne w PZP: jak równomiernie rozłożyć ryzyko?

Klauzule waloryzacyjne w PZP: jak równomiernie rozłożyć ryzyko?
25.10.2022

Klauzule waloryzacyjne w PZP: jak równomiernie rozłożyć ryzyko?

Wymóg konkretyzacji zarzutów odwołania
04.10.2022

Wymóg konkretyzacji zarzutów odwołania

04.10.2022

Wymóg konkretyzacji zarzutów odwołania

06.09.2022

Ograniczenie dostępu Wykonawców do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Ograniczenie dostępu Wykonawców do Opisu Przedmiotu Zamówienia
06.09.2022

Ograniczenie dostępu Wykonawców do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Rażąco niska cena istotnej części składowej oferty
16.08.2022

Rażąco niska cena istotnej części składowej oferty

16.08.2022

Rażąco niska cena istotnej części składowej oferty

02.08.2022

Zakaz orzekania KIO co do zarzutów niezawartych w odwołaniu

Zakaz orzekania KIO co do zarzutów niezawartych w odwołaniu
02.08.2022

Zakaz orzekania KIO co do zarzutów niezawartych w odwołaniu

Interes strony w odwołaniu na czynności Zamawiającego
12.07.2022

Interes strony w odwołaniu na czynności Zamawiającego

12.07.2022

Interes strony w odwołaniu na czynności Zamawiającego

21.06.2022

Kiedy wykluczyć Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie w błąd?

Kiedy wykluczyć Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie w błąd?
21.06.2022

Kiedy wykluczyć Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie w błąd?

05.04.2022

Brak zastrzeżenia zamówienia wariantowego

Brak zastrzeżenia zamówienia wariantowego
05.04.2022

Brak zastrzeżenia zamówienia wariantowego

Jak uzasadnić i udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa?
29.03.2022

Jak uzasadnić i udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa?

29.03.2022

Jak uzasadnić i udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wyjaśnienia dotyczące rozwiązań równoważnych w SWZ
10.01.2022

Wyjaśnienia dotyczące rozwiązań równoważnych w SWZ

10.01.2022

Wyjaśnienia dotyczące rozwiązań równoważnych w SWZ

05.10.2020

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?
05.10.2020

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową
28.09.2020

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową

28.09.2020

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową

14.09.2020

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę
14.09.2020

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy
01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie
17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy
13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach
06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych
29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?
22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji
01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ
18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!
11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu
04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?
27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia
20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia
14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę
16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

Składanie dokumentów w innym języku niż polski
09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?
24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

Jaką treść powinny mieć referencje?
17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?
28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu
13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?
08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego
16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania
10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy
03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy
26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty
18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego
13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy
04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania
28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?
22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

    Portal prowadzi

    KIO24 sp. z o.o.
    ul. Zajęcza 15
    00-351 Warszawa