• Newsy prosto z KioZ Kio
  • Dla zamawiającychZamawiający
  • Dla odwołującychOdwołujący
  • Dla przystępującychPrzystępujący
  • Nowe PZPNowe PZP

Pozostałe artykuły

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy
01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?
24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie
17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?
10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty
03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Strona główna
Dowiedz się więcej
Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego
27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe
20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy
13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach
06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych
29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?
22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie
15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu
08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji
01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty
25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ
18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!
11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu
04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?
27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia
20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia
14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji
06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania
31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Zgodność oferty z treścią SIWZ
24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia
23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę
16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert
10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

Składanie dokumentów w innym języku niż polski
09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny
03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

Niezgodność oferty z SIWZ
25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?
24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

Jaką treść powinny mieć referencje?
17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?
10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?
04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

Objęcie tajemnicą wykazu osób
03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?
28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów
27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego
21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

Wykaz usług może być zmieniany
20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty
14.01.2020

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty

14.01.2020

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu
13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

13.01.2020

Uzupełnianie dokumentów w postępowaniu

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe
09.01.2020

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe

09.01.2020

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?
08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

08.01.2020

Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ – prawo czy obowiązek Wykonawcy?

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
17.12.2019

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

17.12.2019

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego
16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

16.12.2019

Oprogramowanie jako przedmiot zamówienia publicznego

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania
10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

10.12.2019

Ustawowe ograniczenia jawności postępowania

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot
09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?
04.12.2019

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?

04.12.2019

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy
03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

03.12.2019

Wprowadzenie Zamawiającego w błąd uzasadnia wykluczenie Wykonawcy

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy
26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

26.11.2019

Poprawianie omyłek w ofercie Wykonawcy

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum
25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?
19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty
18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

18.11.2019

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny a odrzucenie oferty

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego
13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!
12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania
05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy
04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

04.11.2019

Obowiązek podatkowy Zamawiającego a zobowiązania Wykonawcy

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień
29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania
28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

28.10.2019

To treść pełnomocnictwa wskazuje na datę umocowania

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?
22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

22.10.2019

Jakie dokumenty można uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 PZP?

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta
21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy
15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)
14.10.2019

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)

14.10.2019

Sąd Najwyższy o PZP: art. 29 ust. 1 (cz. 2)

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)
08.10.2019

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)

08.10.2019

Sąd Najwyższy o prawie zamówień publicznych (cz. 1)

Nieprzedłużenie terminu składania ofert
07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym
01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego
30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

30.09.2019

Znaczenie pytań Wykonawcy o dokumentację Zamawiającego

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych
24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!
23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

23.09.2019

Wadliwej oferty nie można uzupełnić!

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy
17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

17.09.2019

Poprawienie omyłki w ofercie Wykonawcy

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy
16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą
10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

10.09.2019

Prawo do złożenia odwołania do KIO, a związanie ofertą

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę
09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia
26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

26.08.2019

Odrzucenie oferty wymaga uzasadnienia

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny
19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej
12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?
05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

05.08.2019

Czy Zamawiający może uzupełnić braki w treści oferty?

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy
29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny
22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

22.07.2019

Niezgodność oferty z SIWZ musi mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP
15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia
08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

08.07.2019

Decyzje Zamawiającego wymagają uzasadnienia

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych
01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych
24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków
17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

17.06.2019

Skutki wyboru oferty Wykonawcy, który nie spełnia warunków

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe
11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie
10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

10.06.2019

Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jej odrzucenie

Charakter art. 26 ust. 2f PZP
04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

04.06.2019

Charakter art. 26 ust. 2f PZP

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT
03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym
28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych
27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę
21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się
20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

20.05.2019

Problemy z elektronizacją zamówień: oferta Wykonawcy nie otwiera się

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń
14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji
13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

13.05.2019

Postanowienia SIWZ a zasada zachowania uczciwej konkurencji

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki
07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

07.05.2019

Wadliwe działanie narzędzia informatycznego - skutki

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części
06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO
29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową
16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

16.04.2019

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika
15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?
09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Treść gwarancji wadialnej
08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

08.04.2019

Treść gwarancji wadialnej

    #kio #kio24 #kio24 #przetarg