Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny musi być skonkretyzowane
29.06.2023

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny musi być skonkretyzowane

29.06.2023

Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny musi być skonkretyzowane

Prawidłowy JEDZ musi złożyć każdy zobowiązany podmiot
15.06.2023

Prawidłowy JEDZ musi złożyć każdy zobowiązany podmiot

15.06.2023

Prawidłowy JEDZ musi złożyć każdy zobowiązany podmiot

Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności
06.06.2023

Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności

06.06.2023

Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
18.05.2023

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową: jak liczyć termin?

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową: jak liczyć termin?
18.05.2023

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową: jak liczyć termin?

20.04.2023

Niespełnienie standardu prowadzenia postępowania przez Zamawiającego

Niespełnienie standardu prowadzenia postępowania przez Zamawiającego
20.04.2023

Niespełnienie standardu prowadzenia postępowania przez Zamawiającego

30.03.2023

Termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w Ofercie

Termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w Ofercie
30.03.2023

Termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w Ofercie

Brak podstaw do samooczyszczenia Wykonawcy
07.03.2023

Brak podstaw do samooczyszczenia Wykonawcy

07.03.2023

Brak podstaw do samooczyszczenia Wykonawcy

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej
14.02.2023

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej

14.02.2023

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej

Konsekwencje niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę
24.01.2023

Konsekwencje niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę

24.01.2023

Konsekwencje niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę

03.01.2023

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego
03.01.2023

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego

Naruszenie równowagi stron stosunku cywilnoprawnego
29.11.2022

Naruszenie równowagi stron stosunku cywilnoprawnego

29.11.2022

Naruszenie równowagi stron stosunku cywilnoprawnego

18.10.2022

Co może osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego?

Co może osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego?
18.10.2022

Co może osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego?

W jaki sposób stwierdzić zmowę przetargową?
11.10.2022

W jaki sposób stwierdzić zmowę przetargową?

11.10.2022

W jaki sposób stwierdzić zmowę przetargową?

27.09.2022

Określenie oczekiwań Zamawiającego co do wyjaśnienia ceny jednostkowej

Określenie oczekiwań Zamawiającego co do wyjaśnienia ceny jednostkowej
27.09.2022

Określenie oczekiwań Zamawiającego co do wyjaśnienia ceny jednostkowej

Zasada proporcjonalności a odrzucenie oferty
13.09.2022

Zasada proporcjonalności a odrzucenie oferty

13.09.2022

Zasada proporcjonalności a odrzucenie oferty

23.08.2022

Błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum

Błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum
23.08.2022

Błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum

26.07.2022

Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane lub usługi

Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane lub usługi
26.07.2022

Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane lub usługi

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę cen
31.05.2022

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę cen

31.05.2022

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę cen

Obligatoryjna forma elektroniczna dokumentów w PZP
24.05.2022

Obligatoryjna forma elektroniczna dokumentów w PZP

24.05.2022

Obligatoryjna forma elektroniczna dokumentów w PZP

16.05.2022

Pojęcie roboty budowlanej w prawie zamówień publicznych

Pojęcie roboty budowlanej w prawie zamówień publicznych
16.05.2022

Pojęcie roboty budowlanej w prawie zamówień publicznych

Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym
10.05.2022

Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym

10.05.2022

Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym

19.04.2022

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych
19.04.2022

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych

Jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji
14.03.2022

Jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji

14.03.2022

Jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji

03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty
03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe
20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie
15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu
08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów
27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

04.12.2019

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?
04.12.2019

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?

24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych
24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT
03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym
28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę
21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń
14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części
06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika
15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia
01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej
26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?
12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia
05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP
26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę
18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części
22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków
18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna
10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?
03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym
26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów
19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany
13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych
23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

    Portal prowadzi

    KIO24 sp. z o.o.
    ul. Zajęcza 15
    00-351 Warszawa