Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty
03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe
20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie
15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu
08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów
27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

04.12.2019

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?
04.12.2019

Kiedy następuje wszczęcie postępowania?

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych
24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

24.06.2019

Skutki stosowania umowy ramowej w zamówieniach publicznych

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT
03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

03.06.2019

„Sztuczne” konsorcjum w celu obejścia podatku VAT

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym
28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę
21.05.2019

Wymóg zatrudniania przez Wykonawcę osób na umowę o pracę

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń
14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

14.05.2019

Obligatoryjne wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów i oświadczeń

06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części
06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?
23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

23.04.2019

Kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki?

15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika
15.04.2019

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a urlop pracownika

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia
01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

01.04.2019

Zamawiający, a odpowiednie ustalenie terminu realizacji zamówienia

26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej
26.03.2019

Kontrowersje wokół oferty elektronicznej

12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?
12.03.2019

Kiedy ZFŚS podlega prawu zamówień publicznych?

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia
05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

05.03.2019

Oznakowanie w opisie przedmiotu zamówienia

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP
26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

26.02.2019

Naczelny Sąd Administracyjny o art. 7 PZP

18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę
18.02.2019

Samooczyszczenie – działania podjęte przez Wykonawcę

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części
22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

22.01.2019

Decyzje Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części

18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków
18.12.2018

Wybór oferty, gdy istnieją wątpliwości co do spełniania warunków

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna
10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

10.12.2018

Nie każda zmiana umowy jest dopuszczalna

03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?
03.12.2018

Jak uniknąć przedwczesnego wykluczenia Wykonawcy z postępowania?

26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym
26.11.2018

Wnoszenie wadium w postępowaniu elektronicznym

19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów
19.11.2018

Zamówienia publiczne a zasada swobody umów

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany
13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

13.11.2018

Kryteria oceny ofert i skutki ich zmiany

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu
05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

05.11.2018

Uwzględnienie części zarzutów przedstawionych w odwołaniu

29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy
29.10.2018

Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy

23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych
23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego
16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

16.10.2018

Prawo do żądania próbki przez Zamawiającego

09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert
09.10.2018

Unieważnienie postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne
25.09.2018

Udostępnienie umowy o zamówienie publiczne

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?
11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

11.09.2018

Jak należy ustalać kryteria oceny ofert?

04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.
04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego
30.08.2018

Przechowywanie protokołu postępowania przez Zamawiającego

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium
31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

31.07.2018

Prawo Zamawiającego do zatrzymania wadium

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…
05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

05.07.2018

Gdy twój pracownik przygotowywał postępowanie…

25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania
25.06.2018

Uzasadnienie dla unieważnienia postępowania

18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

RODO w zamówieniach publicznych
18.06.2018

RODO w zamówieniach publicznych

11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania
11.06.2018

Wyłączenie stosowania PZP a dalsze prowadzenie postępowania

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania
04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

04.06.2018

Obowiązki Zamawiającego przed unieważnieniem postępowania

21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!
21.05.2018

Zamawiający musi zbadać ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą!

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia
14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

14.05.2018

Referencje Wykonawcy są wyłącznie potwierdzeniem wykonanego zamówienia

23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów
23.04.2018

Obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełnienia w zakresie udzielonych zasobów

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających
16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?
09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

09.04.2018

Gdzie należy umieścić informację o umorzeniu postępowania?

26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne
26.03.2018

Wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne

19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty
19.03.2018

Zmiana treści wyjaśnień a odrzucenie oferty

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum
12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

12.03.2018

Nowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie wadium składanego przez konsorcjum

06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?
06.03.2018

Kiedy można wyłączyć stosowanie Ustawy PZP?

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne
26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne

26.02.2018

Wezwanie do wyjaśnień w zakresie wysokości ceny musi być precyzyjne