• Newsy prosto z KioZ Kio
  • Dla zamawiającychZamawiający
  • Dla odwołującychOdwołujący
  • Dla przystępującychPrzystępujący
  • Nowe PZPNowe PZP

Pozostałe artykuły

Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności
06.06.2023

Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności

06.06.2023

Unieważnienie postępowania w przypadku istotnej zmiany okoliczności

Jak określać warunki udziału Wykonawców w postępowaniu?
01.06.2023

Jak określać warunki udziału Wykonawców w postępowaniu?

01.06.2023

Jak określać warunki udziału Wykonawców w postępowaniu?

Zastrzeżenie możliwości Unieważnienia postępowania o zam. publiczne
25.05.2023

Zastrzeżenie możliwości Unieważnienia postępowania o zam. publiczne

25.05.2023

Zastrzeżenie możliwości Unieważnienia postępowania o zam. publiczne

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową: jak liczyć termin?
18.05.2023

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową: jak liczyć termin?

18.05.2023

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową: jak liczyć termin?

Uzasadnienie czynności unieważnienia aukcji elektronicznej
11.05.2023

Uzasadnienie czynności unieważnienia aukcji elektronicznej

11.05.2023

Uzasadnienie czynności unieważnienia aukcji elektronicznej

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Nowe PZP
Dowiedz się więcej
Rola Izby w toku postępowania odwoławczego
27.04.2023

Rola Izby w toku postępowania odwoławczego

27.04.2023

Rola Izby w toku postępowania odwoławczego

Niespełnienie standardu prowadzenia postępowania przez Zamawiającego
20.04.2023

Niespełnienie standardu prowadzenia postępowania przez Zamawiającego

20.04.2023

Niespełnienie standardu prowadzenia postępowania przez Zamawiającego

Niejednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert
13.04.2023

Niejednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert

13.04.2023

Niejednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert

Zgodność działania Zamawiającego z żądaniem odwołania
05.04.2023

Zgodność działania Zamawiającego z żądaniem odwołania

05.04.2023

Zgodność działania Zamawiającego z żądaniem odwołania

Termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w Ofercie
30.03.2023

Termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w Ofercie

30.03.2023

Termin na wyrażenie zgody na poprawienie omyłki w Ofercie

Ochrona zdrowia i życia ponad zakaz ograniczania konkurencji
24.03.2023

Ochrona zdrowia i życia ponad zakaz ograniczania konkurencji

24.03.2023

Ochrona zdrowia i życia ponad zakaz ograniczania konkurencji

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie ceny: rzetelne i poparte dowodami
14.03.2023

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie ceny: rzetelne i poparte dowodami

14.03.2023

Wyjaśnienia Wykonawcy w zakresie ceny: rzetelne i poparte dowodami

Brak podstaw do samooczyszczenia Wykonawcy
07.03.2023

Brak podstaw do samooczyszczenia Wykonawcy

07.03.2023

Brak podstaw do samooczyszczenia Wykonawcy

Czy możliwe jest odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień dot. ceny?
28.02.2023

Czy możliwe jest odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień dot. ceny?

28.02.2023

Czy możliwe jest odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień dot. ceny?

Jest różnica między wygaśnięciem gwarancji wadialnej a zwrotem wadium
21.02.2023

Jest różnica między wygaśnięciem gwarancji wadialnej a zwrotem wadium

21.02.2023

Jest różnica między wygaśnięciem gwarancji wadialnej a zwrotem wadium

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej
14.02.2023

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej

14.02.2023

Cel wykazania posiadania polisy ubezpieczeniowej

Wykonawca ma wykazać, że jego oferta jest zgodna z SWZ
07.02.2023

Wykonawca ma wykazać, że jego oferta jest zgodna z SWZ

07.02.2023

Wykonawca ma wykazać, że jego oferta jest zgodna z SWZ

Kiedy wykonawca nie musi odwoływać się od czynności?
31.01.2023

Kiedy wykonawca nie musi odwoływać się od czynności?

31.01.2023

Kiedy wykonawca nie musi odwoływać się od czynności?

Konsekwencje niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę
24.01.2023

Konsekwencje niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę

24.01.2023

Konsekwencje niezłożenia wyjaśnień przez Wykonawcę

Odwołanie od wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
16.01.2023

Odwołanie od wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

16.01.2023

Odwołanie od wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

Zakaz wykładni zawężającej w zakresie poprawienia omyłki
10.01.2023

Zakaz wykładni zawężającej w zakresie poprawienia omyłki

10.01.2023

Zakaz wykładni zawężającej w zakresie poprawienia omyłki

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego
03.01.2023

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego

03.01.2023

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu
20.12.2022

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

20.12.2022

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

Czy w zamówieniu Zamawiający może wskazać na konkretny produkt?
13.12.2022

Czy w zamówieniu Zamawiający może wskazać na konkretny produkt?

13.12.2022

Czy w zamówieniu Zamawiający może wskazać na konkretny produkt?

Ujawnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny
06.12.2022

Ujawnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

06.12.2022

Ujawnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Naruszenie równowagi stron stosunku cywilnoprawnego
29.11.2022

Naruszenie równowagi stron stosunku cywilnoprawnego

29.11.2022

Naruszenie równowagi stron stosunku cywilnoprawnego

Wykluczenie za porozumienie zawarte między Wykonawcami
22.11.2022

Wykluczenie za porozumienie zawarte między Wykonawcami

22.11.2022

Wykluczenie za porozumienie zawarte między Wykonawcami

Nieuprawnione rozszerzenie podstawy prawnej i faktycznej zarzutu
08.11.2022

Nieuprawnione rozszerzenie podstawy prawnej i faktycznej zarzutu

08.11.2022

Nieuprawnione rozszerzenie podstawy prawnej i faktycznej zarzutu

Klauzule waloryzacyjne w PZP: jak równomiernie rozłożyć ryzyko?
25.10.2022

Klauzule waloryzacyjne w PZP: jak równomiernie rozłożyć ryzyko?

25.10.2022

Klauzule waloryzacyjne w PZP: jak równomiernie rozłożyć ryzyko?

Co może osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego?
18.10.2022

Co może osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego?

18.10.2022

Co może osoba reprezentująca przedsiębiorcę zagranicznego?

W jaki sposób stwierdzić zmowę przetargową?
11.10.2022

W jaki sposób stwierdzić zmowę przetargową?

11.10.2022

W jaki sposób stwierdzić zmowę przetargową?

Wymóg konkretyzacji zarzutów odwołania
04.10.2022

Wymóg konkretyzacji zarzutów odwołania

04.10.2022

Wymóg konkretyzacji zarzutów odwołania

Określenie oczekiwań Zamawiającego co do wyjaśnienia ceny jednostkowej
27.09.2022

Określenie oczekiwań Zamawiającego co do wyjaśnienia ceny jednostkowej

27.09.2022

Określenie oczekiwań Zamawiającego co do wyjaśnienia ceny jednostkowej

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
20.09.2022

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

20.09.2022

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Zasada proporcjonalności a odrzucenie oferty
13.09.2022

Zasada proporcjonalności a odrzucenie oferty

13.09.2022

Zasada proporcjonalności a odrzucenie oferty

Ograniczenie dostępu Wykonawców do Opisu Przedmiotu Zamówienia
06.09.2022

Ograniczenie dostępu Wykonawców do Opisu Przedmiotu Zamówienia

06.09.2022

Ograniczenie dostępu Wykonawców do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Wykluczenie Wykonawcy za wprowadzenie w błąd Zamawiającego
30.08.2022

Wykluczenie Wykonawcy za wprowadzenie w błąd Zamawiającego

30.08.2022

Wykluczenie Wykonawcy za wprowadzenie w błąd Zamawiającego

Błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum
23.08.2022

Błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum

23.08.2022

Błędne oznaczenie nazwy partnera konsorcjum

Rażąco niska cena istotnej części składowej oferty
16.08.2022

Rażąco niska cena istotnej części składowej oferty

16.08.2022

Rażąco niska cena istotnej części składowej oferty

Brak przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Co dalej?
09.08.2022

Brak przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Co dalej?

09.08.2022

Brak przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Co dalej?

Zakaz orzekania KIO co do zarzutów niezawartych w odwołaniu
02.08.2022

Zakaz orzekania KIO co do zarzutów niezawartych w odwołaniu

02.08.2022

Zakaz orzekania KIO co do zarzutów niezawartych w odwołaniu

Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane lub usługi
26.07.2022

Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane lub usługi

26.07.2022

Klauzule waloryzacyjne w umowie o roboty budowlane lub usługi

Ograniczenie zasady jawności postępowania
19.07.2022

Ograniczenie zasady jawności postępowania

19.07.2022

Ograniczenie zasady jawności postępowania

Interes strony w odwołaniu na czynności Zamawiającego
12.07.2022

Interes strony w odwołaniu na czynności Zamawiającego

12.07.2022

Interes strony w odwołaniu na czynności Zamawiającego

Kiedy wykluczyć Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie w błąd?
21.06.2022

Kiedy wykluczyć Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie w błąd?

21.06.2022

Kiedy wykluczyć Wykonawcę z uwagi na wprowadzenie w błąd?

Granice orzekania Krajowej Izby Odwoławczej
07.06.2022

Granice orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

07.06.2022

Granice orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę cen
31.05.2022

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę cen

31.05.2022

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na zmianę cen

Obligatoryjna forma elektroniczna dokumentów w PZP
24.05.2022

Obligatoryjna forma elektroniczna dokumentów w PZP

24.05.2022

Obligatoryjna forma elektroniczna dokumentów w PZP

Pojęcie roboty budowlanej w prawie zamówień publicznych
16.05.2022

Pojęcie roboty budowlanej w prawie zamówień publicznych

16.05.2022

Pojęcie roboty budowlanej w prawie zamówień publicznych

Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym
10.05.2022

Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym

10.05.2022

Uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy z Zamawiającym

Swoboda określania warunków udziału w zamówieniu
26.04.2022

Swoboda określania warunków udziału w zamówieniu

26.04.2022

Swoboda określania warunków udziału w zamówieniu

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych
19.04.2022

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych

19.04.2022

Zasada minimalizacji w prawie zamówień publicznych

Brak zastrzeżenia zamówienia wariantowego
05.04.2022

Brak zastrzeżenia zamówienia wariantowego

05.04.2022

Brak zastrzeżenia zamówienia wariantowego

Jak uzasadnić i udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa?
29.03.2022

Jak uzasadnić i udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa?

29.03.2022

Jak uzasadnić i udowodnić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji
14.03.2022

Jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji

14.03.2022

Jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia a zasada uczciwej konkurencji

Wezwanie do wyjaśnień w przedmiocie istotnych części składowych ceny
07.03.2022

Wezwanie do wyjaśnień w przedmiocie istotnych części składowych ceny

07.03.2022

Wezwanie do wyjaśnień w przedmiocie istotnych części składowych ceny

Interpretacja niejednoznacznego warunku w postępowaniu
28.02.2022

Interpretacja niejednoznacznego warunku w postępowaniu

28.02.2022

Interpretacja niejednoznacznego warunku w postępowaniu

Pojęcie kluczowych zadań w prawie zamówień publicznych
14.02.2022

Pojęcie kluczowych zadań w prawie zamówień publicznych

14.02.2022

Pojęcie kluczowych zadań w prawie zamówień publicznych

Wykluczenie Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego
24.01.2022

Wykluczenie Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego

24.01.2022

Wykluczenie Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego

Wyjaśnienia dotyczące rozwiązań równoważnych w SWZ
10.01.2022

Wyjaśnienia dotyczące rozwiązań równoważnych w SWZ

10.01.2022

Wyjaśnienia dotyczące rozwiązań równoważnych w SWZ

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?
05.10.2020

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?

05.10.2020

Czy przedmiot zamówienia może być opisany znakiem towarowym?

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową
28.09.2020

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową

28.09.2020

Postępowanie Zamawiającego jest procedurą zakupową

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę
14.09.2020

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę

14.09.2020

Pomimo wyjaśnień Zamawiający może odrzucić ofertę

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy
01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

01.09.2020

Self-cleaning wymaga przyznania się Wykonawcy

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?
24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie
17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

17.08.2020

Sposób podziału zamówienia na części podlega ocenie

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?
10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty
03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

03.08.2020

Zamawiający ma obowiązek uzasadnić odrzucenie oferty

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego
27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe
20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

20.07.2020

SN: kary umowne za brak zapłaty podwykonawcom możliwe

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy
13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

13.07.2020

Aktualność dokumentów a wykluczenie Wykonawcy

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach
06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych
29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

29.06.2020

Tarcza 4.0 o prawie zamówień publicznych

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?
22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

22.06.2020

Jak poprawnie sformułować zarzut w odwołaniu?

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie
15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

15.06.2020

Wymagania wobec Wykonawców należy wykładać literalnie

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu
08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

08.06.2020

Wyłączenie osoby wykonującej czynności w postępowaniu

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji
01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

01.06.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ a obowiązek zmiany specyfikacji

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty
25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ
18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

18.05.2020

To Wykonawca musi wykazać zgodność oferty z SIWZ

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!
11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

11.05.2020

Zarzuty Wykonawcy muszą znaleźć się w odwołaniu!

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu
04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

04.05.2020

Równe traktowanie małych i dużych przedsiębiorstw w postępowaniu

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?
27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

27.04.2020

Kiedy Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu dokumentów?

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia
20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

20.04.2020

Realizacja zamówienia jest gwarantem posiadania doświadczenia

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia
14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

14.04.2020

KIO o interesie w uzyskaniu danego zamówienia

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji
06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania
31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia
30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

30.03.2020

Konsorcjum, czyli wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

Zgodność oferty z treścią SIWZ
24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia
23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę
16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

16.03.2020

Unieważnienie postępowania ze względu na jego wadę

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert
10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

Składanie dokumentów w innym języku niż polski
09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

09.03.2020

Składanie dokumentów w innym języku niż polski

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny
03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa
02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

02.03.2020

Ciężar udowodnienia tajemnicy przedsiębiorstwa

Niezgodność oferty z SIWZ
25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?
24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

24.02.2020

Jak powinny wyglądać wyjaśnienia Wykonawcy?

Jaką treść powinny mieć referencje?
17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

17.02.2020

Jaką treść powinny mieć referencje?

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?
10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?
04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

Objęcie tajemnicą wykazu osób
03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?
28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

28.01.2020

Czy brak wyjaśnień powoduje odrzucenie oferty?

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów
27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

27.01.2020

Wezwanie Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego
21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

Wykaz usług może być zmieniany
20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

    #kio #kio24 #kio24 #przetarg