Rażąca niska cena – złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę
22.06.2023

Rażąca niska cena – złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę

22.06.2023

Rażąca niska cena – złożenie wyjaśnień przez Wykonawcę

Jak określać warunki udziału Wykonawców w postępowaniu?
01.06.2023

Jak określać warunki udziału Wykonawców w postępowaniu?

01.06.2023

Jak określać warunki udziału Wykonawców w postępowaniu?

Uzasadnienie czynności unieważnienia aukcji elektronicznej
11.05.2023

Uzasadnienie czynności unieważnienia aukcji elektronicznej

11.05.2023

Uzasadnienie czynności unieważnienia aukcji elektronicznej

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
13.04.2023

Niejednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert

Niejednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert
13.04.2023

Niejednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert

24.03.2023

Ochrona zdrowia i życia ponad zakaz ograniczania konkurencji

Ochrona zdrowia i życia ponad zakaz ograniczania konkurencji
24.03.2023

Ochrona zdrowia i życia ponad zakaz ograniczania konkurencji

28.02.2023

Czy możliwe jest odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień dot. ceny?

Czy możliwe jest odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień dot. ceny?
28.02.2023

Czy możliwe jest odrzucenie oferty na podstawie wyjaśnień dot. ceny?

Wykonawca ma wykazać, że jego oferta jest zgodna z SWZ
07.02.2023

Wykonawca ma wykazać, że jego oferta jest zgodna z SWZ

07.02.2023

Wykonawca ma wykazać, że jego oferta jest zgodna z SWZ

Odwołanie od wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych
16.01.2023

Odwołanie od wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

16.01.2023

Odwołanie od wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu
20.12.2022

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

20.12.2022

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

06.12.2022

Ujawnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Ujawnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny
06.12.2022

Ujawnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny

Nieuprawnione rozszerzenie podstawy prawnej i faktycznej zarzutu
08.11.2022

Nieuprawnione rozszerzenie podstawy prawnej i faktycznej zarzutu

08.11.2022

Nieuprawnione rozszerzenie podstawy prawnej i faktycznej zarzutu

20.09.2022

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?
20.09.2022

Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Wykluczenie Wykonawcy za wprowadzenie w błąd Zamawiającego
30.08.2022

Wykluczenie Wykonawcy za wprowadzenie w błąd Zamawiającego

30.08.2022

Wykluczenie Wykonawcy za wprowadzenie w błąd Zamawiającego

09.08.2022

Brak przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Co dalej?

Brak przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Co dalej?
09.08.2022

Brak przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych. Co dalej?

Ograniczenie zasady jawności postępowania
19.07.2022

Ograniczenie zasady jawności postępowania

19.07.2022

Ograniczenie zasady jawności postępowania

07.06.2022

Granice orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

Granice orzekania Krajowej Izby Odwoławczej
07.06.2022

Granice orzekania Krajowej Izby Odwoławczej

26.04.2022

Swoboda określania warunków udziału w zamówieniu

Swoboda określania warunków udziału w zamówieniu
26.04.2022

Swoboda określania warunków udziału w zamówieniu

Wezwanie do wyjaśnień w przedmiocie istotnych części składowych ceny
07.03.2022

Wezwanie do wyjaśnień w przedmiocie istotnych części składowych ceny

07.03.2022

Wezwanie do wyjaśnień w przedmiocie istotnych części składowych ceny

Interpretacja niejednoznacznego warunku w postępowaniu
28.02.2022

Interpretacja niejednoznacznego warunku w postępowaniu

28.02.2022

Interpretacja niejednoznacznego warunku w postępowaniu

14.02.2022

Pojęcie kluczowych zadań w prawie zamówień publicznych

Pojęcie kluczowych zadań w prawie zamówień publicznych
14.02.2022

Pojęcie kluczowych zadań w prawie zamówień publicznych

Wykluczenie Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego
24.01.2022

Wykluczenie Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego

24.01.2022

Wykluczenie Wykonawcy, który nie wykonał zamówienia publicznego

24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?
24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?
10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego
27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty
25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji
06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania
31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

Zgodność oferty z treścią SIWZ
24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia
23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert
10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny
03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

Niezgodność oferty z SIWZ
25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?
10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?
04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

Objęcie tajemnicą wykazu osób
03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego
21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

Wykaz usług może być zmieniany
20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty
14.01.2020

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty

14.01.2020

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty

09.01.2020

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe
09.01.2020

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe

17.12.2019

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
17.12.2019

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot
09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum
25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?
19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!
12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania
05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień
29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta
21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy
15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

Nieprzedłużenie terminu składania ofert
07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym
01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych
24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy
16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

    Portal prowadzi

    KIO24 sp. z o.o.
    ul. Zajęcza 15
    00-351 Warszawa