Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?
24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

24.08.2020

Kiedy trzeba wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty?

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?
10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

10.08.2020

Jakie obowiązki po wyborze oferty ma Zamawiający?

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego
27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty
25.05.2020

Tylko nieusuwalna niezgodność z SIWZ powoduje odrzucenie oferty

06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji
06.04.2020

Zasadność zastrzeżenia określonych informacji

31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania
31.03.2020

Unieważnienie aukcji a unieważnienie postępowania

Zgodność oferty z treścią SIWZ
24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

24.03.2020

Zgodność oferty z treścią SIWZ

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia
23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

23.03.2020

Rażąco niska cena oferty obliguje do jej odrzucenia

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.03.2020

Obowiązek unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert
10.03.2020

Niezłożenie wymaganego formularza, a informacje z otwarcia ofert

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny
03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

03.03.2020

Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny

25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

Niezgodność oferty z SIWZ
25.02.2020

Niezgodność oferty z SIWZ

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?
10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

10.02.2020

Czy Wykonawca zawsze musi przedstawić certyfikat?

04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?
04.02.2020

Dlaczego Zamawiający potrzebują wadium?

Objęcie tajemnicą wykazu osób
03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

03.02.2020

Objęcie tajemnicą wykazu osób

21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego
21.01.2020

OPZ ma wynikać z obiektywnych potrzeb Zamawiającego

20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

Wykaz usług może być zmieniany
20.01.2020

Wykaz usług może być zmieniany

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty
14.01.2020

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty

14.01.2020

Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe
09.01.2020

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe

09.01.2020

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe

17.12.2019

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
17.12.2019

Wykazanie skutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot
09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

09.12.2019

Potwierdzenie spełniania SIWZ przez oferowany przedmiot

25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum
25.11.2019

Roszczenia Zamawiającego wobec konsorcjum

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?
19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

19.11.2019

Kiedy Wykonawca musi spełniać warunki Zamawiającego?

12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!
12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania
05.11.2019

Elektronizacja zamówień publicznych, a jawność postępowania

29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień
29.10.2019

Poleganie na zasobach innych podmiotów a wezwanie do wyjaśnień

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta
21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

21.10.2019

Nowa ustawa PZP podpisana przez Prezydenta

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy
15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

15.10.2019

PPK a wynagrodzenie Wykonawcy

07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

Nieprzedłużenie terminu składania ofert
07.10.2019

Nieprzedłużenie terminu składania ofert

01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym
01.10.2019

Skutki powiązania Wykonawcy z Zamawiającym

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych
24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

24.09.2019

Brak informacji o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych

16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy
16.09.2019

Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości przed wykluczeniem Wykonawcy

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę
09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

09.09.2019

„Jednoczesność” przedłużenia okresu ważności wadium przez Wykonawcę

19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny
19.08.2019

Wykorzystanie wyjaśnień Wykonawcy w zakresie rażąco niskiej ceny

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej
12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

12.08.2019

Udostępnienie protokołu a dostęp do informacji publicznej

29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy
29.07.2019

Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy

15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP
15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych
01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

01.07.2019

Obowiązek zgodności SIWZ z prawem zamówień publicznych

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe
11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

11.06.2019

Wykluczenie Wykonawcy za przestępstwa skarbowe

27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych
27.05.2019

Wadium w dobie elektronizacji zamówień publicznych

29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO
29.04.2019

Wyjaśnienie treści złożonej oferty – ciekawe orzeczenie KIO

09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?
09.04.2019

Kiedy zarzut odwołania jest skuteczny?

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”
19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

19.03.2019

Pojęcie „łącznej wartości zmiany umowy”

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!
25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

25.02.2019

Rażąco niska cena nie zawsze wymaga wyjaśnienia!

12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1
12.02.2019

Błędny wyrok KIO nt. stosowania podpisu elektronicznego z SHA-1

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?
04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

04.02.2019

Ile razy można wzywać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!
28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

28.01.2019

Zeskanowana podpisana oferta nie jest ofertą elektroniczną!

15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę
15.01.2019

Zamawiający może nałożyć obowiązek informacyjny (RODO) na Wykonawcę

08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
08.01.2019

Wykluczenie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska
17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

17.12.2018

„Wykazanie”, że cena nie jest rażąco niska

04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego
04.12.2018

Aktualność dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO
13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO

13.11.2018

Opinia biegłego sądowego w postępowaniu przed KIO