O portalu KIO24

Na portalu KIO24 dzielimy się praktyczną wiedzą dotyczącą zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dostarczamy aktualnych informacji nt. zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych wykorzystywanej w procesie udzielania zamówień publicznych i ich weryfikacji w procesie odwoławczym.

Zespół Redakcyjny portalu KIO24 tworzą radcowie prawni, adwokaci i prawnicy specjalizujący się w postępowaniach odwoławczych przed KIO, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Na portalu KIO24 artykuły przyporządkowane są do czterech kategorii: Newsy Prosto z KIO – zawierającej informacje o aktualnym orzecznictwie Izby oraz Dla Zamawiających, Dla Odwołujących i Dla Przystępujących – dających praktyczną wiedzę każdej ze stron postępowania odwoławczego.

Zachęcamy do śledzenia naszych publikacji.

Szczegółową wiedzę zdobędziesz uczestnicząc w naszych szkoleniach.

Jeśli potrzebujesz praktycznej pomocy, zapoznaj się z naszą ofertą.

 

Por­tal KIO24 jest za­re­je­stro­wa­ny w Re­je­strze Dzien­ni­ków i Cza­so­pism Są­du Okrę­go­we­go w War­sza­wie pod nu­me­rem PR 19986 oraz w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod symbolem ISSN 2543-4578.

Wydawca:
KIO24 Sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa

Redaktor naczelny

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Adnotacja

Treść niniejszego portalu ani poszczególne teksty na nim zamieszczone nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej. Kancelaria ani autorzy poszczególnych tekstów (dalej zwani: „Autorami”) nie odpowiadają za treść niniejszego portalu w zakresie, w jakim podmioty trzecie mogłyby doznać szkody podejmując jakiekolwiek czynności na podstawie informacji zamieszczonych na portalu. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tekstów oraz poglądów wyrażonych na portalu.