Zamawiający łamie PZP, odwołanie nieuwzględnione. Czy to możliwe?
29.11.2021

Zamawiający łamie PZP, odwołanie nieuwzględnione. Czy to możliwe?

29.11.2021

Zamawiający łamie PZP, odwołanie nieuwzględnione. Czy to możliwe?

Jak utajnić informacje ze względu na szczególne zestawienie?
22.11.2021

Jak utajnić informacje ze względu na szczególne zestawienie?

22.11.2021

Jak utajnić informacje ze względu na szczególne zestawienie?

Warunki udzielenia zamówienia a zasada konkurencji
15.11.2021

Warunki udzielenia zamówienia a zasada konkurencji

15.11.2021

Warunki udzielenia zamówienia a zasada konkurencji

Szybka pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej
08.11.2021

Niedozwolony podział zamówienia na części

Niedozwolony podział zamówienia na części
08.11.2021

Niedozwolony podział zamówienia na części

02.11.2021

Kiedy Zamawiający jest zwolniony z udzielenia wyjaśnień Wykonawcy?

Kiedy Zamawiający jest zwolniony z udzielenia wyjaśnień Wykonawcy?
02.11.2021

Kiedy Zamawiający jest zwolniony z udzielenia wyjaśnień Wykonawcy?

25.10.2021

Warunki odrzucenia oferty niespełniającej SWZ

Warunki odrzucenia oferty niespełniającej SWZ
25.10.2021

Warunki odrzucenia oferty niespełniającej SWZ

Certyfikat a oświadczenie producenta. Czy równoważne?
18.10.2021

Certyfikat a oświadczenie producenta. Czy równoważne?

18.10.2021

Certyfikat a oświadczenie producenta. Czy równoważne?

Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji
11.10.2021

Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji

11.10.2021

Rażąco niska cena a czyn nieuczciwej konkurencji

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy
04.10.2021

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy

04.10.2021

Podstawa do wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy

27.09.2021

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy
27.09.2021

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy

Samooczyszczenie Wykonawcy w prawie zamówień publicznych
20.09.2021

Samooczyszczenie Wykonawcy w prawie zamówień publicznych

20.09.2021

Samooczyszczenie Wykonawcy w prawie zamówień publicznych

13.09.2021

Odrzucenie ofert za zmowę przetargową

Odrzucenie ofert za zmowę przetargową
13.09.2021

Odrzucenie ofert za zmowę przetargową

Odrzucenie oferty ze względu na niejednoznaczność ceny
06.09.2021

Odrzucenie oferty ze względu na niejednoznaczność ceny

06.09.2021

Odrzucenie oferty ze względu na niejednoznaczność ceny

30.08.2021

Czy obowiązuje zasada jednokrotnego wezwania do złożenia wyjaśnień?

Czy obowiązuje zasada jednokrotnego wezwania do złożenia wyjaśnień?
30.08.2021

Czy obowiązuje zasada jednokrotnego wezwania do złożenia wyjaśnień?

Rozliczenie się Zamawiającego bezpośrednio z Podwykonawcą
23.08.2021

Rozliczenie się Zamawiającego bezpośrednio z Podwykonawcą

23.08.2021

Rozliczenie się Zamawiającego bezpośrednio z Podwykonawcą

16.08.2021

Czym jest rażąco niska cena w PZP?

Czym jest rażąco niska cena w PZP?
16.08.2021

Czym jest rażąco niska cena w PZP?

09.08.2021

Jak przygotować zarzut w odwołaniu do KIO zgodnie z PZP?

Jak przygotować zarzut w odwołaniu do KIO zgodnie z PZP?
09.08.2021

Jak przygotować zarzut w odwołaniu do KIO zgodnie z PZP?

Zastrzeżenie prawa udziału w postępowaniu dla Wykonawców
02.08.2021

Zastrzeżenie prawa udziału w postępowaniu dla Wykonawców

02.08.2021

Zastrzeżenie prawa udziału w postępowaniu dla Wykonawców

Trzy cechy dobrze sformułowanego opisu przedmiotu zamówienia
26.07.2021

Trzy cechy dobrze sformułowanego opisu przedmiotu zamówienia

26.07.2021

Trzy cechy dobrze sformułowanego opisu przedmiotu zamówienia

19.07.2021

Zasada precyzyjności warunków udziału w postępowaniu

Zasada precyzyjności warunków udziału w postępowaniu
19.07.2021

Zasada precyzyjności warunków udziału w postępowaniu

Warunki wezwania do złożenia wyjaśnień
12.07.2021

Warunki wezwania do złożenia wyjaśnień

12.07.2021

Warunki wezwania do złożenia wyjaśnień

05.07.2021

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. 3 warunki zastrzeżenia informacji

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. 3 warunki zastrzeżenia informacji
05.07.2021

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. 3 warunki zastrzeżenia informacji

Proces wyboru oferty a zmiany w SWZ
28.06.2021

Proces wyboru oferty a zmiany w SWZ

28.06.2021

Proces wyboru oferty a zmiany w SWZ

21.06.2021

Wina Wykonawcy przy wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

Wina Wykonawcy przy wprowadzeniu Zamawiającego w błąd
21.06.2021

Wina Wykonawcy przy wprowadzeniu Zamawiającego w błąd

15.06.2021

Jakie wyjaśnienia można uznać za wyczerpujące? 3 wskazówki!

Jakie wyjaśnienia można uznać za wyczerpujące? 3 wskazówki!
15.06.2021

Jakie wyjaśnienia można uznać za wyczerpujące? 3 wskazówki!

07.06.2021

Wykluczenie Wykonawcy ze względu na wcześniejsze niewykonanie umowy

Wykluczenie Wykonawcy ze względu na wcześniejsze niewykonanie umowy
07.06.2021

Wykluczenie Wykonawcy ze względu na wcześniejsze niewykonanie umowy

Cztery cechy prawidłowo podpisanej oferty w PZP
31.05.2021

Cztery cechy prawidłowo podpisanej oferty w PZP

31.05.2021

Cztery cechy prawidłowo podpisanej oferty w PZP

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia w ofercie w wyniku lekkomyślności
24.05.2021

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia w ofercie w wyniku lekkomyślności

24.05.2021

Złożenie nieprawdziwego oświadczenia w ofercie w wyniku lekkomyślności

17.05.2021

Dostosowanie składanych wyjaśnień do zamówienia

Dostosowanie składanych wyjaśnień do zamówienia
17.05.2021

Dostosowanie składanych wyjaśnień do zamówienia

10.05.2021

Zasada przejrzystości postępowania a wykluczenie Wykonawcy

Zasada przejrzystości postępowania a wykluczenie Wykonawcy
10.05.2021

Zasada przejrzystości postępowania a wykluczenie Wykonawcy

Zatajanie informacji z obawy przed utratą pracownika
04.05.2021

Zatajanie informacji z obawy przed utratą pracownika

04.05.2021

Zatajanie informacji z obawy przed utratą pracownika

26.04.2021

Trzy uwagi nt. możliwości poprawiania błędów w ofercie

Trzy uwagi nt. możliwości poprawiania błędów w ofercie
26.04.2021

Trzy uwagi nt. możliwości poprawiania błędów w ofercie

Decyzja o odrzuceniu oferty nie może być arbitralna!
19.04.2021

Decyzja o odrzuceniu oferty nie może być arbitralna!

19.04.2021

Decyzja o odrzuceniu oferty nie może być arbitralna!

12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?
12.04.2021

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia?

Podwykonawstwo w nowym PZP
06.04.2021

Podwykonawstwo w nowym PZP

06.04.2021

Podwykonawstwo w nowym PZP

30.03.2021

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?
30.03.2021

Na co zwrócić uwagę formułując ofertę?

22.03.2021

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów
22.03.2021

Tajemnica przedsiębiorstwa: dotyczy informacji, nie całości dokumentów

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?
16.03.2021

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?

16.03.2021

Czy brak pełnomocnictwa unieważnia ofertę?

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP
08.03.2021

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP

08.03.2021

Przepisy przejściowe pomocą we wprowadzaniu nowego PZP

02.03.2021

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji
02.03.2021

Unieważnienie postępowania przez wadliwe narzędzie komunikacji

22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?
22.02.2021

Co, jeśli Wykonawca nie złoży wyjaśnień do treści oferty?

15.02.2021

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy
15.02.2021

Brak wskazania w JEDZ podmiotu trzeciego a wykluczenie Wykonawcy

Interpretacja zapisów SIWZ
08.02.2021

Interpretacja zapisów SIWZ

08.02.2021

Interpretacja zapisów SIWZ

01.02.2021

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
01.02.2021

Jakie są warunki zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa?

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

25.01.2021

Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty

18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej
18.01.2021

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego
11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

11.01.2021

Korzystanie ze zdolności podmiotu trzeciego

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę
04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

04.01.2021

Nie tylko aspekt ekonomiczny weryfikuje rażąco niską cenę

28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji
28.12.2020

Złożenie oferty stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji

21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty
21.12.2020

Brak właściwego podpisu a odrzucenie oferty

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ
14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

14.12.2020

Odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z SIWZ

07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego
07.12.2020

Wykluczenie Wykonawcy wprowadzającego w błąd Zamawiającego

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego
30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego

30.11.2020

Możliwość poprawienia niezgodności treści oferty przez Zamawiającego