24.02.2017

5 Błędów przy składaniu Odwołań do KIO

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Warto je znać, aby móc ich uniknąć! Przedstawiam 5 najczęstszych błędów popełnianych podczas składania odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

  1. „Spóźnione Odwołanie”. Termin składania odwołania jest krótki – zaledwie 5 lub 10 dni. Uchybienie terminowi często wynika z niewłaściwych wyliczeń Odwołującego, chociażby nieuwzględnienia dni wolnych od pracy, a liczenia tylko dni roboczych. Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu.
  2. „Złożenie odwołania KIO faxem lub mailem”. Odwołanie może zostać złożone wyłącznie w postaci papierowej, opatrzone własnoręcznym podpisem albo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uchybienie polegające na wysłaniu odwołania faxem lub mailem eliminuje je jako nieskuteczne.
  3. „Nie przesłanie kopii odwołania Zamawiającemu” przed upływem terminu do wniesienia odwołania. Obowiązkiem Odwołującego jest przekazanie kopii odwołania do Zamawiającego w terminie składania odwołania do KIO. Nie przekazanie odwołania skutkuje jego odrzuceniem.

Przypominam, powyższe błędy powodują, że odwołanie jest odrzucane!

  1. „Nieopłacenie wpisu od odwołania” przez Odwołującego. Opłata musi zostać dokonana najpóźniej w terminie składania odwołania. Odwołujący ma obowiązek dołączyć dowód uiszczenia wpisu do odwołania. W przypadku nieuiszczenia wpisu od odwołania, odwołanie podlega zwrotowi.
  2. Wniesienie odwołania zawierającego „braki formalne”, chociażby nie podpisanie odwołania. W takim przypadku Prezes Izby wzywa Odwołującego do uzupełnienia odwołania wyznaczając 3 dniowy termin.

W przypadku dwóch ostatnich błędów dopuszczalne jest ich poprawienie na wezwanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Mam nadzieję, że lektura tego zestawienia uchroni Państwa przed najczęstszymi błędami, które pojawiają się podczas składania odwołań do KIO.

Jeżeli jednak pojawiają się inne pytania czy obawy, zachęcam do skorzystania z profesjonalnej obsługi prawnej. Specjaliści pomogą wyeliminować błędy oraz skutecznie przeprowadzić Państwa przez postępowanie odwoławcze przed KIO.

Życzę powodzenia!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa