13.11.2019

Kwota na realizację zamówienia oznacza górne możliwości Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający jest związany kwotą, którą odczytał przed otwarciem ofert – zwróciła uwagę Krajowa izba Odwoławcza w wyroku z 29 sierpnia 2019 r. Związanie to oznacza, że Zamawiający nie może w celu uzasadnienia unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP wskazać niższej kwoty.

„Oznacza to, że jest zobowiązany udzielić zamówienia Wykonawcy, który wskazał w ofercie cenę mieszczącą się w kwocie pierwotnie podanej.” (KIO 1593/19)

Zwiększenie kwoty uprawnieniem Zamawiającego

Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP wskazuje, że na podstawie tego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie, chyba że może zwiększyć kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

„Sformułowanie 'może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty' należy interpretować jako uprawnienie Zamawiającego i to do jego decyzji należy kwestia możliwości zwiększenia środków na dany cel.” (KIO 1593/19)

Całkowite szacunkowe wynagrodzenie

Warto zwrócić także uwagę na brzmienie art. 32 ust 1 PZP. Zgodnie z nim, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością.

Pojawić się mogą wątpliwości: czy szacunkowa wartość zamówienia (o której mowa w art. 32 ust. 1 PZP), jest tożsama z kwotą podawaną przez Zamawiającego na podstawie art. 86 ust. 3 PZP.

Krajowa Izba Odwoławcza, w sprawie o sygn. akt KIO 1593/19 stanęła na stanowisku, iż kwoty te są różne. Zdaniem Izby kwota wskazana przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert, jest inną kwotą niż szacunkowa wartość zamówienia określana przed wszczęciem postępowania.

„Kwota ta może być bowiem niższa lub wyższa niż szacunkowa wartość zamówienia, w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.” (KIO 1593/19).

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa