06.07.2020

Wykonawca może wskazać te same zasoby w różnych postępowaniach

Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku zamówień publicznych rzadko ograniczają się do składania ofert tylko w jednym postępowaniu. W większości przypadków, aktywnie szukają nowych postępowań ogłaszanych przez Zamawiających i składają wiele ofert.

Niejednokrotnie zamówienia są ze sobą powiązane np. przedmiotowo. W takich sytuacjach Wykonawca może oferować posiadane przez siebie zasoby w różnych, równolegle toczących się postępowaniach. Pojawia się zatem pytanie: czy te same zasoby mogą być wskazane jako sposób realizacji kilku postępowań?

W mojej ocenie wyczerpującej i jednoznacznej odpowiedzi udzieliła tutaj Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 5 marca 2020 r.

W ocenie Izby, sam fakt powołania się na te same zasoby sprzętowe w różnych postępowaniach (w ofertach) nie oznacza, że zasoby te są faktycznie zaangażowane w inne przedsięwzięcia gospodarcze.

„Wykonawcy jako podmioty aktywnie działające w branży, biorą udział w licznych przetargach, składają oferty, nie mając gwarancji, które zamówienie będą ostatecznie realizować.” (KIO 296/20, KIO 297/20)

Jak trafnie zauważyła Izba, żaden przepis PZP nie nakazuje Zamawiającemu, aby ten podejmował się ustalenia, w jakich innych toczących się postępowaniach Wykonawca złożył ofertę oraz w jaki sposób wykazał tam spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi