22.05.2018

Zakazane uzupełnianie oferty Wykonawcy

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt KIO 64/18) potwierdziła zasadę dotyczącą zakazu uzupełniania oferty. Temat postępowania dotyczył możliwości uzupełnienia kluczy licencyjnych do zestawu testowego.

Stan faktyczny

Wykonawca złożył Zamawiającemu ofertę do której załączył próbkę – zestaw testowy systemu bibliotecznego. Nie dostarczył jednakże „aktualizacji kluczy licencyjnych”.

W związku z brakiem możliwości uruchomienia zestawu testowego Zamawiający przyznał Wykonawcy „0” punktów w kryterium jakości.

Wykonawca złożył odwołanie od tej decyzji Zamawiającego twierdząc, że Wykonawca mógł uruchomić zestaw testowy poprzez aktualizację kluczy licencyjnych.

Stan prawny

Krajowa Izba Odwoławcza jednoznacznie wskazała, że przedłużanie kluczy licencyjnych do zainstalowanego w zestawie testowym oprogramowania po otwarciu ofert było niedopuszczalne w świetle niespornego charakteru próbki, przypisanego przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

Zgodnie z ugruntowanym już w orzecznictwie Izby poglądem, próbka jako część oferty nie może podlegać uzupełnieniu, czy poprawieniu (tak chociażby wypowiedziała się KIO w wyroku z 20 marca 2015 r., sygn. akt KIO 426/15).

Zdaniem Izby, dostarczanie przez Wykonawcę nowych kluczy licencyjnych – składających się na część zestawu testowego będącego próbką ocenianą w ramach kryterium jakościowego – po upływie terminu składania ofert, byłoby niedozwolonym uzupełnieniem treści oferty.

Wnioski

Odwołujący muszą pamiętać, iż próbka jest częścią oferty. Nie może podlegać uzupełnieniu czy poprawieniu po terminie składania ofert!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa