06.02.2018

Zamawiający nie może zaniżyć kwoty przeznaczonej na zamówienie

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający nie ma możliwości dokonywania korekty kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 28 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2678/17). Znaczenie tego zakazu jest tym bardziej zasadne, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający zapoznał się już z wysokością cen w złożonych ofertach. Stanowi formę ochrony potencjalnych Wykonawców przed nieuprawnionym unieważnieniem postępowania.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wskazana suma jest informacją dla Wykonawców i jako taka nie podlega zmianie.

Kwota ta ma stanowić zabezpieczenie Wykonawców przed nieuprawnionym unieważnieniem postępowania przez Zamawiającego – z powodu braku środków na sfinansowanie zamówienia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest jedynie zwiększenie tej kwoty do kwoty oferty najkorzystniejszej (o czym stanowi art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP).

Stanowisko KIO

Zdaniem KIO, Zamawiający jest związany kwotą, którą podał przed otwarciem ofert. Nie może (w celu uzasadnienia unieważnienia postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP) wskazać innej, niższej sumy, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dalej KIO wskazuje, iż Zamawiający musiałby wykazać, że zaistniały szczególne i nadzwyczajne okoliczności, które nakazywałyby dokonanie zmiany kwoty.

Jak podkreśliła Izba, dokonując szacunków kwoty zamówienia, Zamawiający powinien zabezpieczyć środki na jego realizację.

Warto wskazać, iż taka kwota nie zależy od tego, czy zamówienie jest realizowane w ciągu jednego roku. Suma, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, powinna dotyczyć jego całości, niezależnie od tego czy zamówienie będzie realizowane w jednym roku kalendarzowym czy w dłuższym okresie czasowym.

Wnioski

Wykonawcy winni uczestniczyć w spotkaniu z Zamawiającym, kiedy ten ogłasza jaką kwotę przeznaczył na realizację zamówienia. Zgodnie z przytoczonym orzeczeniem KIO, kwota ta nie może zostać obniżona.

Obniżenie kwoty na sfinansowanie prowadzonego zamówienia wymaga wykazania przez Zamawiającego, że zaistniały szczególne i nadzwyczajne okoliczności, które nakazywałyby taką zmianę.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa