24.10.2016

Częściowe przystąpienie do odwołania

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przystąpienie do postępowania odwoławczego możliwe jest dla Wykonawcy, który ma interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Co ważne, może on przystąpić tylko do jednej ze stron, a stanowisko Przystępującego, który staje się uczestnikiem postępowania, nie może być sprzeczne ze stanowiskiem strony, do której przystępuje.

Czy w takim razie można przystąpić do jednej ze stron postępowania jedynie w części? Wydaje się, że tak. W artykule przedstawiam argumenty potwierdzające zasadność częściowego przystąpienia do odwołania.

 

Natura przystąpienia a przystąpienie częściowe

Należy zauważyć, że poparcie jedynie części argumentacji jednej ze stron nie zaprzecza naturze instytucji przystąpienia.

Przede wszystkim, interes Przystępującego może wynikać jedynie z części argumentacji jednej ze stron! W takim wypadku bardziej nieracjonalne byłoby poparcie pozostałych argumentów. W opozycji do przystąpienia można by wtedy zarzucić brak jego przedmiotowości w tym zakresie, a w związku z tym – dla przystąpienia w ogóle.

Poza tym , poparcie części argumentów nie stoi w sprzeczności ze stanowiskiem strony, do której Wykonawca przystępuje. Wręcz przeciwnie, w takim przypadku stanowisko Przystępującego zawiera się w stanowisku jednej ze stron.

 

Nie zabronione, więc dozwolone

Jako, że w kwestii częściowego przystąpienia przepisy PZP milczą, to opierając się na zasadzie wykorzystywanej w stosunkach cywilnoprawnych, można stwierdzić, że: co nie jest zabronione – jest dozwolone.

Przykładem potwierdzającym przedstawioną argumentację jest wyrok z 4 września 2013 r. (KIO 2055/13), w którym Izba stwierdziła, iż art. 185 PZP (regulujący kwestie przystąpienia) nie nakłada obowiązku „popierania wszystkich zarzutów odwołania”. Jak czytamy dalej: „Przystępujący może ograniczyć się do popierania tych zarzutów, w których ogniskuje się jego interes. Jedynym zakazem, jaki ustanawia w takiej sytuacji ustawa, jest zakaz składania oświadczeń sprzecznych ze stanowiskiem strony, do której przystąpił.”

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa