28.02.2022

Interpretacja niejednoznacznego warunku w postępowaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

To Zamawiający określa, jakie wymagania mają być spełnione przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Co jednak w sytuacji, kiedy Wykonawca ma do czynienia z niejednoznacznymi wymaganiami? Na ten temat wypowiedziała się KIO w wyroku z 30 grudnia 2021 r.

 

Stosownie do PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć zdolności technicznej lub zawodowej. Brak spełnienia przez Wykonawcę określonych warunków skutkuje wykluczeniem go z postępowania.

 

Spełnić wymogi nie oznacza okazać dokument

 

W omawianej sprawie, która była rozstrzygana pod sygn. akt. KIO 3659/21, oś sporu dotyczyła spełnienia przez Wykonawcę wymogów dla uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego. W toku postępowania wybrany został Wykonawca, który wypełniał wszystkie wymogi, jednak nie uzyskał Pozwolenia Zintegrowanego. W takiej sytuacji, Odwołujący wniósł o odrzucenie wybranej oferty jako niespełniającej warunków udziału w postępowaniu.

 

Jak podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza, Zamawiający nie wymagał od Wykonawców posiadania Pozwolenia Zintegrowanego, a jedynie wykazania spełnienia wymogów koniecznych do jego uzyskania. Zdaniem Izby wskazywały na to dwie przesłanki:

 

1. W treści warunku nie było sformułowania dotyczącego instalacji, dla których zostało wydane Pozwolenie Zintegrowane, lecz o spełniających wymogi takiego Pozwolenia. Oznacza to, że chodzi o szerszy katalog instalacji. Sam wyraz „spełniły” nie przesądza o tym, że koniecznie dla wykonanych instalacji musiało być wydane Pozwolenie Zintegrowane.

 

2. W katalogu dokumentów żądanych od Wykonawcy nie było Pozwolenia Zintegrowanego

 

Niejednoznacznego warunku nie można interpretować na niekorzyść Wykonawców

 

Mimo to, Izba zgodziła się z Odwołującym, że powyższe sformułowania były niejednoznaczne. Jednakże, niejednoznaczność przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu nie pozwala na jego interpretację na niekorzyść Wykonawców. Taki wniosek nie jest odosobniony i stanowi przedłużenie obecnej linii orzeczniczej KIO.

 

Na marginesie należy wskazać, że istnieje narzędzie pozwalające Wykonawcom na uniknięcie sytuacji, kiedy warunki udziału w postępowaniu są niejednoznaczne. Mowa tutaj o możliwości wcześniejszego zadawania pytań do Zamawiającego, w celu wyjaśnienia takich niejasności.

 

Podsumowanie

 

Wymagania niejednoznaczne nie mogą być interpretowane na niekorzyść Wykonawców.

 

W celu uniknięcia wątpliwości dobrze jest korzystać z możliwości składania pytań do Zamawiającego jeszcze na etapie składania ofert.

 

Więcej informacji na temat prawa zamówień publicznych znajdziesz na portalu kio24.org. Poprzez nasz serwis możesz łatwo skontaktować się z nami, jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnika w Twojej sprawie. Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga Wykonawcom, Zamawiającym i Odwołującym w postępowaniach przed KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa