19.06.2018

Jak ustalić zdolność kredytową Wykonawcy?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający przygotowuje warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wedle uznania. Przykładowo, Zamawiający może wymagać, aby Wykonawcy wykazali się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej od konkretnej kwoty.

W kwestii zdolności kredytowej Wykonawcy oraz tego, jak należy (i można) ją liczyć wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 23 stycznia 2018 r. (KIO 2748/17).

Stan faktyczny

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający w SIWZ wymagał, aby na potwierdzenie spełnienia wymagań w zakresie zdolności finansowej, Wykonawcy wykazali się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie niższej niż 140 mln zł.

Na potwierdzenie powyższego, Wykonawcy zobligowani byli przedstawić informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej przedstawiającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej

Izba zwróciła uwagę, że przyznanie chociażby linii gwarancyjnej lub linii akredytyw następuje w drodze umowy i poprzedza ją oceną zdolności kredytowej. Zatem przyznanie takich linii jest dowodem, że w ocenie banku Wykonawca posiada zdolność do spłaty tych produktów kredytowych do wysokości wynikającej z limitu.

„Podkreślenia wymaga bowiem, że mogą podlegać łączeniu zdolności kredytowe jednego Wykonawcy wynikające z już podpisanych umów kredytowych zawartych z różnymi bankami. Zauważyć należy, że takie umowy kredytowe zostały zawarte przez banki przy znajomości sytuacji finansowej klienta, z tym również z uwzględnieniem faktu, że klient korzysta z przyznanych linii kredytowych w innych bankach.” (KIO 2748/17)

KIO orzekła, że zdolności kredytowe wynikające z zawartych w przeszłości umów kredytowych w różnych bankach podlegają sumowaniu.

„Warunkiem takiego sumowania jest jednak stwierdzenie, w jakim stopniu linie kredytowe są niewykorzystane. Nie można bowiem zaliczać na poczet warunku udziału w postępowaniu kredytów wykorzystanych.” (KIO 2748/17)

Izba wyraźnie podkreśliła, że przyjęcie zdania odmiennego oznaczałoby promowanie Wykonawców o jak największym zadłużeniu kredytowym, a nie Wykonawców legitymujących się jak najlepszą zdolnością do pozyskania środków finansowych.

Podsumowanie

Z dzisiejszego artykułu warto zapamiętać, że można sumować zdolności kredytowe wynikające z zawartych w przeszłości umów kredytowych, jednak wszelkie linie kredytowe muszą być niewykorzystane.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa