09.01.2020

Nowe rozporządzenia: kursu złotego do euro oraz nowe kwoty progowe

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ważne dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne. Dotyczą one odpowiednio średniego kursu złotego w stosunku do euro oraz kwot wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Kurs złotego do euro

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 grudnia 2019 r., dotyczące średniego kursu złotego do euro stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,2693.

Obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP powstaje, gdy wartość udzielanego zamówienia przekracza kwotę 30.000 €. Przy uwzględnieniu nowego kursu oznacza to, że od  1 stycznia 2020 r., wskazanej ustawy nie stosujemy do zamówień, których wartość nie przekracza 128.079,00 zł netto (dotychczas obowiązująca kwota wynosiła 129.351,00 zł).

Ogłoszenia w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje także nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju z 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami zostały obniżone wartości progów „unijnych” – progów, od których zamówienia muszą być publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Wartości progowe od 2020 r. wynoszą:

  1. dla robót budowlanych – 5 350 000 euro (do końca 2019 r. było 5 548 000 euro) dla wszystkich Zamawiających
  2. dla dostaw i usług:

a) 139 000 euro ( do końca 2019 r. było 144 000 euro) dla zamówień w administracji centralnej;

b) 214 000 euro (do końca 2019 r. było 221 000 euro) dla zamówień w administracji samorządowej;

c) 428 000 euro (do końca 2019 r. było 443 000 euro) dla zamówień sektorowych.

Przy zastosowaniu nowego kursu progi w złotówkach wynoszą odpowiednio:

  1. dla robót budowlanych– 22 840 755 zł, niższy od obecnego o 1 080 557 zł (do końca 2019 r. wynosił 23 921 312 zł).
  2. dla dostaw i usług:

a) 593 433 zł, niższy od obecnego o 27 452 zł (do końca 2019 r. wynosił 620 885 zł) dla zamówień w administracji centralnej;

a) 913 630 zł, niższy od obecnego o 39 256 zł (do końca 2019 r. wynosił 952 886 zł) dla zamówień w administracji samorządowej;

b) 1 827 260 zł, niższy od obecnego o 82 823 zł ( do końca 2019 r. wynosił 1 910 083 zł) dla zamówień sektorowych.

Podsumowanie

To bardzo ważne zmiany dla rynku zamówień publicznych. Konieczne jest ich niezwłoczne wdrożenie!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa