15.07.2019

Nowelizacja PZP oraz nowa ustawa PZP

W ostatnich dniach wprowadzono ważne zmiany w przepisach określających zasady udzielania zamówień publicznych. Nowelizacja PZP przesuwa termin pełnej elektronizacji zamówień, natomiast przyjęcie przez Rząd nowej ustawy PZP otwiera drogę do oczekiwanych zmian w udzielaniu zamówień publicznych.

Nowelizacja PZP: kolejne opóźnienie elektronizacji

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalił 4 lipca 2019 r Sejm RP. Wcześniej pisaliśmy, że elektronizacja zamówień podprogowych stanie się faktem 1 stycznia 2020 r.

W wyniku nowelizacji nastąpi przesunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji zamówień. W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych Zamawiających niż centralny Zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana poniżej progów unijnych - obowiązek pełnej elektronizacji wejdzie w życie nie 1 stycznia 2020 r. a dopiero 1 stycznia 2021 r. Obecnie obowiązek ten dotyczy postępowań, w których wartość zamówienia jest szacowana powyżej progów unijnych.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Natomiast 9 lipca 2019 r. Rząd przyjął liczącą ponad 600 artykułów, nową ustawę Prawa zamówień publicznych oraz przepisy wprowadzające nowe prawo PZP. O pracach nad nową ustawą oraz głównych zmianach proponowanych w nowych przepisach pisaliśmy już tutaj oraz tutaj.

Przyjęcie nowej ustawy przez Rząd daje nadzieję, że Parlament jeszcze w tej kadencji zatwierdzi nowe przepisy.

Jak mówi Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, celem nowego prawa zamówień publicznych jest zwiększenie efektywności i konkurencyjności systemu zamówień publicznych.

Wnioski

Mamy nadzieję, że obie nowelizacje przyczynią się do zwiększenia efektywności zamówień publicznych i pozwolą na szybszy rozwój rynku zamówień publicznych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO