24.03.2023

Ochrona zdrowia i życia ponad zakaz ograniczania konkurencji

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Dopuszczalne jest ustanowienie wymagań skutkujących ograniczeniem konkurencji w postępowaniu, o ile jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 8 lutego 2022 r. (KIO 193/22). W ocenie Izby taka sytuacja nastąpiła w odniesieniu do zaskarżonego postanowienia projektu umowy.

Minimalna wartość świadczenia stron

Z art. 433 pkt 4 PZP wynika, że Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia zakresu zamówienia, pod warunkiem wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron. Zamawiający zastosował się do w/w przepisu, natomiast Odwołujący uzasadniając zarzut ograniczył się do przedstawienia wysoce ogólnych twierdzeń, z których nic konkretnego nie wynika.

Z pewnością nie wynika z nich, że określenie przez Zamawiającego minimalnego progu wykonania umowy na poziomie 60 proc. wartości umowy narusza przywołane przez Odwołującego przepisy.

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający poinformował, że dokonał zmiany SWZ, tj. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany jadłospisu bez podania przyczyny, przy czym żądanie zmiany musi być zgłoszone przez Zamawiającego Wykonawcy z 5 dniowym wyprzedzeniem.

Jak wynika z odpowiedzi na odwołanie, przewidzenie w/w uprawnienia Zamawiającego wynika z jego uzasadnionej potrzeby. Zamawiający wyjaśnił, że mimo zaprojektowanego przez dietetyka szpitalnego jadłospisu wśród pacjentów zdarzają się alergie, które wymagają podjęcia niezbędnych działań i usunięcia alergenów lub potencjalnych alergenów z dostarczanych posiłków. 

Jak wynika z ugruntowanego orzecznictwa Izby dopuszczalne jest ustanowienie wymagań skutkujących ograniczeniem konkurencji w postępowaniu, o ile jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego. W ocenie Izby taka sytuacja nastąpiła w odniesieniu do zaskarżonego postanowienia projektu umowy.

Wymóg szczepień wobec przygotowujących posiłki dla szpitala zasadny

W odpowiedzi na inny zarzut wskazany w odwołaniu Zamawiający wskazał: „nie budzi wątpliwości, że istnieje ogromne ryzyko, że niezaszczepione osoby, które przygotowują, pakują, przewożą i dostarczają posiłki, a więc ich bezpośrednio dotykają, mogą zarazić pacjentów, dla których przeznaczone są posiłki, albowiem wirus SARS CoV 2 przenosi się drogą kropelkową”. Podał także: „Udowodniono, że wirus Sars Cov-2 może na powierzchni zachować swoją zakaźność co najmniej kilkanaście godzin, a więc pracownik przygotowujący posiłek i zakażony tym wirusem stanowi realne zagrożenie dla pacjentów szpitala.” „Z rozpowszechnionej wiedzy naukowej wynika, że szczepienia przeciwko Covid są najskuteczniejszym sposobem ochrony przed tą chorobą".

Mając zatem na uwadze, że Zamawiający jest szpitalem, przewidzenie wymogu zawartego w par. 7 projektu umowy Izba uznała za uzasadnione jego potrzebami. Życie i zdrowie ludzkie to wartości najwyższe, nie dające się porównać z ekonomicznymi interesami Wykonawców.

Podsumowanie

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa