12.12.2017

Oświadczenie Wykonawcy, że jego podwykonawca nie podlega wykluczeniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Nowy przepis ustawy Prawo zamówień publicznych sformułowany w art. 36ba, a dodany nowelizacją z czerwca 2016 r., uprawnia Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do przedłożenia Oświadczenia, że zgłoszony podwykonawca nie podlega wykluczeniu. Warto podkreślić, że przepis ten dotyczy podwykonawców zgłaszanych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

Wezwanie uprawnieniem Zamawiającego

Przepis art. 36ba PZP formułuje uprawnienie Zamawiającego. Nie jest to obowiązek i wezwanie Wykonawcy do przedłożenia Oświadczenia ma charakter fakultatywny.

Oświadczenie Wykonawcy dotyczy wyłącznie podwykonawców, którzy nie są podmiotami udostępniającymi swoich zasobów Wykonawcy.

Wezwanie może dotyczyć także dalszych podwykonawców, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w SIWZ.

Zakres wezwania

Przygotowując wezwanie, Zamawiający określa zakres w jakim ma być złożone oświadczenie Wykonawcy oraz wskazuje jakie dokumenty mają zostać złożone przez Wykonawcę wraz z Oświadczeniem.

Już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wpisuje do projektu umowy warunki dotyczące weryfikacji podwykonawców oraz sankcje w przypadku braku stosownego Oświadczenia Wykonawcy i dokumentów.

Najczęstszą sankcją za nieprzedłożenie Oświadczenia i dokumentów dotyczących podwykonawcy jest niedopuszczenie tego podwykonawcy przez Zamawiającego do udziału w wykonywaniu umowy z Wykonawcą.

Oświadczenie Wykonawcy

Chcąc korzystać z podwykonawców, Wykonawca winien przygotować się na złożenie stosownego Oświadczenia. Należy mieć również na uwadze, że konieczne jest złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających fakt niepodlegania wykluczeniu podwykonawcy.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa