15.09.2016

Przystąpienie do odwołania bez możliwości uzupełnienia zgłoszenia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stanowiskiem, niemożliwe jest uzupełnienie zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania odwoławczego.

Jak argumentuje KIO, Prawo zamówień publicznych nie zna instytucji wezwania do uzupełnienia braków zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania odwoławczego. Tylko w nielicznych wypadkach, np. niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, dopuszczalne jest uzupełnienie odwołania (art. 187 ust. 3-7 PZP).

W wyroku z 9 grudnia 2013 r. (KIO 2734/13) Izba potwierdziła, że przystąpienie nie spełniające wymogów nie może zostać uznane za skuteczne. Jako przykłady potencjalnych braków w przystąpieniu do odwołania KIO podała uchybienia co do formy lub terminu wniesienia.

Do poważnych braków formalnych KIO zalicza także brak wskazania strony, do której się przystępuje oraz interesu w uzyskaniu korzystnego dla strony, do której się przystępuje rozstrzygnięcia. Niemniej, uchybienia skutkujące nieskutecznością przystąpienia mogą być tak prozaiczne, jak nieprzekazanie kopii przystąpienia Zamawiającemu i Odwołującemu.

Brak możliwości uzupełnienia zgłoszenia to duże utrudnienie dla Przystępującego. Z tego względu warto korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika na każdym etapie przygotowania do postępowania przed KIO.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa