17.01.2018

Przystąpienie do postępowania to uprawnienie!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Przystąpienie do postępowania odwoławczego jest sposobem, aby Wykonawcy mogli przedstawić w postępowaniu swoje stanowisko w odniesieniu do złożonego odwołania.

Na tę ciekawą instytucję prawną, wielokrotnie rozpatrywaną w moich artykułach np. tutaj, można spojrzeć jeszcze inaczej… Do napisania tego artykułu skłoniło mnie nowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z 22 listopada 2017 r. (sygn. akt KIO 2211/17).

Przystąpienie do postępowania odwoławczego

Zgodnie z wyznawaną i popularyzowaną przeze mnie zasadą „nic o nas, bez nas”, rekomenduję każdemu klientowi Kancelarii przychodzącemu z pytaniem: „przystępować, czy nie przystępować?”, aby koniecznie zgłosił swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego. Nie warto rezygnować z szansy przedstawienia swojego stanowiska przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego (co Wykonawca może uczynić w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania), umożliwia Wykonawcy wzięcie udziału w rozprawie, której rozstrzygnięcie będzie miało wpływ także na jego sytuację. W mojej ocenie, nie warto pozostawiać kwestii rozstrzygnięcia sprawy innym stronom i uczestnikom postępowania, świadomie rezygnując z przystąpienia.

Przystąpienie to uprawnienie Wykonawcy!

W przywołanym na wstępie orzeczeniu, dotyczącym przystąpień do postępowania odwoławczego, KIO zwróciła uwagę, że wysunięta przez Zamawiającego kwestia braku przystąpień do postępowania odwoławczego przez innych Wykonawców nie mogła być wzięta pod uwagę przez Izbę.

KIO podkreśliła, iż w stosunku do Wykonawców nie ma żadnych nakazów brania udziału w postępowaniu, a instytucja przystąpienia do postępowania jest ich uprawnieniem.

„Z braku przystąpienia do odwołania przepisy ustawy nie wiążą żadnych konsekwencji.” (KIO 2211/17)

Podsumowanie

Powyższe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza, że przystąpienie do postępowania odwoławczego jest uprawnieniem Wykonawcy. Zresztą zwrócić należy uwagę, że art. 185 ust. 3 PZP wskazuje, że Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

Z przepisu tego wprost można wyciągnąć wniosek, iż przystąpienie do postępowania zależy tylko i wyłącznie od woli Wykonawcy, którego nie można zmusić do podjęcia decyzji o przystąpieniu.

Niemniej jednak, każdego Wykonawcę zachęcam do zgłaszania przystąpień do postępowania odwoławczego.

Jeżeli nie wiesz jak napisać przystąpienie, kiedy je zgłosić, komu je wysłać i o co w nim wnosić, Kancelaria Szołajski Legal Group pomoże Ci sprawnie i skutecznie zgłosić przystąpienie oraz wziąć udział w rozprawie.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa