12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 16 lipca 2019 r. (KIO 1274/19) rozstrzygnięta została kwestia dokumentu referencji i jego treści potwierdzającej prawidłowe wykonanie dostawy lub usług.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w uzasadnieniu wyroku „to, że dany dokument potwierdza należyte wykonanie zamówienia, może wynikać z samego faktu wystawienia takiego dokumentu skierowanego do Wykonawcy oraz tego, że nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń (negatywnych sformułowań) względem wykonanych prac”.

Odwołujący: brak „elementów ocennych” dyskwalifikuje referencje

Odwołujący podnosił, iż w złożonych dokumentach referencji nie znalazły się „elementy ocenne” brak sformułowania „wykonywane prawidłowo” czy znaczeniowo tożsamych, co zdaniem Odwołującego dyskwalifikowało te dokumenty jako referencje.

Skład orzekający KIO nie zgodził się ze stanowiskiem Odwołującego i stwierdził ponadto, że „brak tego rodzaju sformułowań nie dyskwalifikuje dokumentu jako potwierdzającego należyte wykonanie dostawy lub usługi”!

KIO podkreśliła , iż „potwierdzenie przez odbiorcę, że używa aplikacji / rozwiązania dostarczonego przez Wykonawcę stanowi potwierdzenie realizacji celu zamówienia, a fakt, że potwierdzenie to nie zawiera zastrzeżeń pozwala uznać, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a tym samym należycie.”

Podsumowanie

Powyższe podejście Krajowej Izby Odwoławczej jest uzasadnione, albowiem brak zgłoszenia zastrzeżeń i fakt wystawienia dokumentu referencyjnego świadczy o prawidłowym wykonaniu zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa