12.11.2019

Referencje bez oceny wykonania prawidłowe i wystarczające!

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 16 lipca 2019 r. (KIO 1274/19) rozstrzygnięta została kwestia dokumentu referencji i jego treści potwierdzającej prawidłowe wykonanie dostawy lub usług.

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w uzasadnieniu wyroku „to, że dany dokument potwierdza należyte wykonanie zamówienia, może wynikać z samego faktu wystawienia takiego dokumentu skierowanego do Wykonawcy oraz tego, że nie zawiera jakichkolwiek zastrzeżeń (negatywnych sformułowań) względem wykonanych prac”.

Odwołujący: brak „elementów ocennych” dyskwalifikuje referencje

Odwołujący podnosił, iż w złożonych dokumentach referencji nie znalazły się „elementy ocenne” brak sformułowania „wykonywane prawidłowo” czy znaczeniowo tożsamych, co zdaniem Odwołującego dyskwalifikowało te dokumenty jako referencje.

Skład orzekający KIO nie zgodził się ze stanowiskiem Odwołującego i stwierdził ponadto, że „brak tego rodzaju sformułowań nie dyskwalifikuje dokumentu jako potwierdzającego należyte wykonanie dostawy lub usługi”!

KIO podkreśliła , iż „potwierdzenie przez odbiorcę, że używa aplikacji / rozwiązania dostarczonego przez Wykonawcę stanowi potwierdzenie realizacji celu zamówienia, a fakt, że potwierdzenie to nie zawiera zastrzeżeń pozwala uznać, że zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a tym samym należycie.”

Podsumowanie

Powyższe podejście Krajowej Izby Odwoławczej jest uzasadnione, albowiem brak zgłoszenia zastrzeżeń i fakt wystawienia dokumentu referencyjnego świadczy o prawidłowym wykonaniu zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO

Tagi