29.09.2016

Sprzeciw wobec uznania odwołania przez Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

O zgodności stanowiska Przystępującego ze stanowiskiem strony, do której przystępuje na KIO24 już pisaliśmy (więcej przeczytasz tutaj). Jedynym przypadkiem, kiedy Przystępujący może wyrazić odmienne stanowisko od popieranej przez siebie strony, jest sprzeciw wobec uznania odwołania (w całości lub w części) przez Zamawiającego.

Warto uświadomić sobie potencjalne możliwości, ale i konsekwencje, przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego.

Uznanie odwołania a interes Przystępującego

Chcąc stać się uczestnikiem postępowania, Przystępujący musi wykazać swój faktyczny interes w uzyskaniu pozytywnego rozwiązania dla strony, którą wspiera. W przypadku, gdy Zamawiający uwzględnia odwołanie (w części albo w całości) może to godzić w interes Przystępującego po stronie Zamawiającego. W tej sytuacji bowiem, KIO ma możliwość umorzenia postępowania.

W sytuacji uwzględnienia odwołania, Przystępującemu po stronie Zamawiającego pozostawiono możliwość sprzeciwu wobec decyzji Zamawiającego. Zgodnie z art. 186 ust. 4 PZP, Izba musi wtedy rozpoznać sprawę.

Sprzeciw może zostać wniesiony jedynie pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 186 ust. 5 PZP).

Konsekwencje sprzeciwu - możliwe koszty Przystępującego

Zgodnie z ustawą, Przystępujący ponosi koszty postępowania odwoławczego tylko w jednym wypadku – właśnie kiedy Izba uwzględni odwołanie, do którego uznania przez Zamawiającego, Przystępujący wniósł sprzeciw.

Trzeba zauważyć, że prawdopodobieństwo niekorzystnego dla Przystępującego wyniku postępowania, gdy Zamawiający uznał odwołanie, może być wysokie. Dodatkowo, ciężar dowodu może się przenieść z Zamawiającego na Przystępującego, ponieważ to dla niego będzie bardziej istotne czy Krajowa Izba Odwoławcza uzna odwołanie czy też je odrzuci.

Z tego względu należy bardzo ostrożnie analizować sytuację, a decyzję o sprzeciwie wobec uznania odwołania przez Zamawiającego skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który w obiektywny sposób będzie w stanie ocenić szanse Przystępującego.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa