27.07.2020

Wyjaśnienia Wykonawcy są odpowiedzią na wątpliwości Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca może zostać wezwany przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień i złożenia dowodów. Dotyczą one m.in. oszczędności wybranej metody wykonania zamówienia, rozwiązań technicznych czy kosztów pracy.

Uprawnienie Zamawiającego wynika wprost z art. 90 ust. 1 PZP. W wyroku z 10 marca 2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza dokonała analizy tego przepisu i właśnie tezy sformułowane przez Izbę przybliżę w dzisiejszym artykule.

W ocenie KIO, by wezwanie Zamawiającego było zasadne, musi być poprzedzone konkretnymi okolicznościami.

Cena oferty, koszt lub ich istotne części składowe muszą wydawać się Zamawiającemu rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Podsumowanie

Należy podkreślić, że to Zamawiający jest adresatem art. 90 ust. 1 PZP, a nie Wykonawca. Wynika to bezpośrednio z analizy artykułu.

„Przepis stanowi, że wezwanie takie jest zasadne, jeśli to Zamawiający takich wątpliwości nabierze.” (KIO 398/20)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa