07.02.2023

Wykonawca ma wykazać, że jego oferta jest zgodna z SWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

To na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania Zamawiającemu, że złożona przez niego oferta jest zgodna z treścią SWZ, a zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 16 maja 2022 r. (KIO 1115/22).

Zamawiający nie powinien domyślać się, jakie parametry posiada zaoferowane urządzenie czy też poszukiwać informacji poza treścią oferty. Deklaracja Wykonawcy powinna być jednoznaczna i nie budzić wątpliwości Zamawiającego.

Brak tabeli z danymi, to nie odstępstwo od formy ale niezgodność merytoryczna

Odwołujący twierdził, że brak w jego ofercie tabeli wprowadzonej modyfikacją SWZ stanowi wyłącznie odstępstwo od formy zestawienia danych oferty i pozostaje bez wpływu na treść oferty. Zaś informacje, które miała zawierać tabela są powtórzeniem danych zawartych w ofercie w innych częściach tego samego formularza.

Z takim stanowiskiem Odwołującego nie zgodziła się Krajowa Izba Odwoławcza. Jak stwierdziła, w przedmiotowej sprawie, brak w ofercie Odwołującego deklaracji co do zaoferowanych parametrów urządzeń stanowi o merytorycznej niezgodności oferty z treścią SWZ.

W przywołanej przez Odwołującego treści formularza (załącznika nr 2 do SWZ i umowy Zestawienie warunków i parametrów granicznych) podana została jedynie informacja kamery endoskopu z matrycą w technologii CMOS. Oświadczenie to nie zawiera wszystkich informacji, jakich wymagał Zamawiający: nie wskazuje czy oferowane urządzenie zostanie wyposażone w matrycę CMOS jako najnowszą generacje pozwalającą uzyskać najlepszą jakość obrazowania oraz wieloklapkowość (odświeżanie) umożliwiające zastosowanie różnego rodzaju filtrów optycznych. Ponadto Odwołujący nie wykazał też, że każda matryca technologii CMOS spełnia w/w wymagania.

Z uwagi na powyższe Izba stwierdziła, że czynności odrzucenia oferty Odwołującego na podst. art. 226 ust 1 pkt 5 PZP była prawidłowa.

Podsumowanie

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa