20.12.2022

Zakłócenie konkurencji w postępowaniu

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie KIO 1680/22 z 12 sierpnia 2022 r. rozpatrywała możliwość zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego opracował „Koncepcję Programową”, która stała się elementem opisu przedmiotu zamówienia. Izba podkreśliła, że Wykonawca ten zdobył istotną przewagę nad pozostałymi Wykonawcami starającymi się o zamówienie.

Dodatkowo, składając dokument JEDZ Wykonawca nieprawidłowo odpowiedział na ważne pytanie. W formularzu jedno z pytań brzmiało: „Czy Wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z Wykonawcą doradzało instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź było w inny sposób zaangażowane w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?". Wykonawca udzielił odpowiedzi NIE, pomimo opracowywania wspomnianej „Koncepcji Programowej”.

Jak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza? 

Zdaniem KIO, tworząc „Koncepcję Programową”, Wykonawca zdobył wiedzę i informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, które daleko wykraczają poza treść „Koncepcji Programowej”, co daje mu istotną przewagę nad pozostałymi Wykonawcami starającymi się o zamówienie. Natomiast udzielenie odpowiedzi przeczącej na powyżej wskazane pytanie jest informacją nieprawdziwą i sprzeczną ze stanem faktycznym. 

Przedstawienie nieprawdziwej informacji zostało dokonane w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. Wykonawca posiadał bowiem wiedzę, że opracowana przez niego „Koncepcja Programowa” stanowi element opisu przedmiotu zamówienia (część tomu III). Zatem zdawał sobie sprawę, że zaniechanie podania tej informacji może wprowadzić Zamawiającego w błąd.

Jak podkreśliła KIO, zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia wspomnianego Wykonawcy jest faktem. Wobec powyższego, konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu została zakłócona. Z całą pewnością Wykonawca nie tylko wprost wskazał, jaką przewagę uzyskał poprzez przygotowanie dokumentacji. Dodatkowo nie podjął działania, aby jego udział w postępowaniu nie stanowił naruszenia konkurencji.

Podsumowanie 

Wyrok KIO 1680/22 jasno wskazuje na uzyskanie przez Wykonawcę sporządzającego opis przedmiotu zamówienia informacji dających mu przewagę nad innymi Wykonawcami uczestniczącymi w tym postępowaniu. Takie działanie narusza konkurencyjność w postępowaniu.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa