23.10.2018

Elektroniczna faktura w zamówieniach publicznych

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Od 18 kwietnia 2019 r. Zamawiający będą mieli obowiązek odbierania e-faktur od Wykonawców w zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30.000 EUR. Natomiast od od 1 sierpnia 2019 r. obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich zamówień publicznych.

Elektroniczna faktura

Elektroniczna faktura to nie jest plik PDF czy zdjęcie JPEG ani dokument w edytorze tekstu. Jest nią wyłącznie ustrukturyzowany kod (w języku XML) do odczytu przez program komputerowy – tak jak JEDZ.

Podstawa prawna

Podstawą jest Dyrektywa 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Dyrektywa określiła definicję faktury elektronicznej, jej podstawowe elementy oraz zakres stosowania.

Zadaniem dyrektywy jest usunięcie lub ograniczenie przeszkód wdrożenia fakturowania elektronicznego oraz określenie, jakie elementy musi zawierać faktura w celu ułatwienia jej wysyłki i odbioru. Celem dyrektywy unijnej jest także upowszechnienie fakturowania elektronicznego.

Projekt polskiej ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwach publiczno-prywatnych z 31 sierpnia 2018 r. ma za zadanie wdrożyć dyrektywę.

Zgodnie z art. 3 projektu ustawy, przepisy stosuje się do przesyłania pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Platforma służy do przesyłania i odbierania pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych; takich jak protokół odbioru czy nota obciążeniowa.

Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy. Zamawiający jest zobowiązany do posiadania konta na platformie.

Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem platformy.

Korzystanie z Platformy będzie bezpłatne.

Czy wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych wiedzą już o elektronicznym fakturowaniu? 

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Tagi

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa