04.09.2018

Elektronizacja części zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r.

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Tak jak pisaliśmy wcześniej tutaj elektronizacja zamówień publicznych miała być wdrożona od 1 października 2018. Jednakże z uwagi na przedłużające się prace nad wdrożeniem docelowego modelu zakładającego istnienie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług, ustawodawca postanowił przesunąć termin elektronizacji zamówień publicznych.

Nowy termin wdrożenia pełnej elektronizacji zamówień to 1 stycznia 2020 roku, i dotyczy tylko zamówień publicznych:

  • o wartości mniejszej niż progi unijne i jednocześnie,
  • prowadzonych przez Zamawiających innych niż centralni.

W pozostałych przypadkach obowiązują terminy dotychczasowe – Zamówienia powyżej progów unijnych – 18 października 2018 r., zamówienia Zamawiających centralnych – 18 kwietnia 2017 r.

Uzasadnieniem zmian, przedstawionym do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych z 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 roku poz. 1603), która wprowadziła przesunięcie terminu elektronizacji były korzyści dla uczestników rynku zamówień publicznych, a w szczególności:

  • zwiększenie szans mniejszym Zamawiającym na przygotowanie się do wdrożenia elektronicznych narzędzi do obsługi postępowań,
  • umożliwienie Wykonawcom (w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) lepszego przygotowania się do elektronizacji zamówień,
  • wyeliminowanie niebezpieczeństwa zmniejszenia liczby ofert w postępowaniach lub ich braku,  z uwagi na nieprzygotowanie Wykonawców do składania ofert elektronicznych.

Zmiany te jednak należy oceniać ostrożnie, albowiem zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do elektronizacji. Przesunięcie tego terminu przyczyni się do opóźnienia udogodnień jakie podmiotom na rynku zamówień publicznych dałaby jak najszybsza elektronizacja.

Należy mieć nadzieję, że termin 1 stycznia 2020 roku nie zostanie znowu zmieniony…

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa