28.08.2017

Jaki termin dla ustalenia wartości zamówienia?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

W jakim terminie Zamawiający ma obowiązek ustalić wartość zamówienia? Należy pamiętać, że nie ma on całkowicie wolnej ręki w tym zakresie…

Więcej na ten temat przeczytasz także tutaj. Zachęcam do zapoznania się z wcześniejszym artykułem.

W ustawie – termin minimalny

Zgodnie z art. 35 ust. 1 PZP Zamawiający dokonuje ustalenia wartości zamówienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania. Zasada ta obowiązuje jednak tylko, kiedy przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi.

W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, ustawodawca zobowiązał Zamawiających do ustalenia wartości zamówienia na termin nie krótszy niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania.

Co ważne, przepis art. 35 ust. 1 PZP określa maksymalny dopuszczalny termin na oszacowanie wartości zamówienia! Niezależnie od tego czy udzielane zamówienie jest jednym zamówieniem niepodzielonym na części, czy też jest zamówieniem udzielanym w częściach, z których każda część udzielana jest w innym terminie i w ramach innego postępowania (KIO/KD 60/16).

„Przepis art. 35 ust. 1 PZP jest jednoznaczny i nie przewiduje wyjątków w zakresie terminu szacowania wartości zamówienia” (KIO/KD 60/16)

Gdy wystąpi zmiana okoliczności…

Prawo zostawia jednak uchyloną furtkę Zamawiającym. Pozwala na zmianę wartości zamówienia w przypadku zmiany okoliczności, które miały wpływ na ustalenie wartości zamówienia dokonane przez Zamawiającego.

Jak w praktyce powinna wyglądać zmiana wartości zamówienia? Uchwałą z 5 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że ponowne dokonanie czynności szacowania zamówienia powinno polegać na zaktualizowaniu poprzednich ustaleń i załączeniu informacji o tym do dokumentacji postępowania. Przykładem takiego działania może być umieszczenie odpowiedniego wpisu do protokołu postępowania, czy też dołączenie dokumentów wskazujących na dokonaną aktualizację.

Ponadto, chciałbym przypomnieć, że obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów (z art. 35 ust. 3 PZP) jest określenie co najmniej raz na dwa lata, średniego kursu złotego do euro. Kurs ten stanowi podstawę przeliczania wartości zamówień, uwzględniając progi stosowania procedur udzielania zamówień ogłoszone przez Komisję Europejską.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa