20.04.2023

Niespełnienie standardu prowadzenia postępowania przez Zamawiającego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Skoro w toku badania i oceny ofert obu Wykonawców, Zamawiający dopuścił się naruszenia przepisów ustawy, to jego działania nie spełniają standardu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, o którym mowa w art. 16 PZP – uznała Krajowa izba Odwoławcza w wyroku z 4 lutego 2022 r. (KIO 135/22).

W wyroku potwierdził się zarzut naruszenia przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, czym Zamawiający naruszył przepis art. 16 PZP. Jak ustalono Zamawiający dążył do udzielenia zamówienia Wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy PZP.

Główne zasady prowadzenia postępowania

Zgodnie z art. 16 PZP Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób:

  1. zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców,
  2. przejrzysty oraz
  3. proporcjonalny.

Podsumowanie

Podniesione przez Odwołującego zarzuty dotyczyły etapu prowadzenia postępowania, badania i oceny ofert Wykonawców. Uznanie, że poddane rozpoznaniu zarzuty potwierdziły się, doprowadziły skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej do stwierdzenia, że Zamawiający nie spełnił standardu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Naruszył zatem główne zasady prowadzenia postępowania, zawarte w art. 16 PZP.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy także w Twojej sprawie!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa