06.05.2019

Nowa uchwała KIO o podziale zamówienia na części

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Uchwałę w zakresie podziału zamówienia na części podjęła 2 kwietnia 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza (sygn. akt KIO/KD 22/19). Izba oceniła, że z określonych względów, Zamawiający może dokonać podziału jednego zamówienia na części. W takiej sytuacji, dla każdej z wydzielonych części Zamawiający prowadzi odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Przy czym wartością każdej z części zamówienia, jest łączna wartość wszystkich części.

O podziale zamówienia na części pisałem już kilkukrotnie. Warto zajrzeć tutaj [http://kio24.org/dla-zamawiajacych/podzial-zamowienia-na-czesci.html] lub tutaj.

 Wartością zamówienia jest łączna wartość wszystkich części

Jak zapisano w art. 32 ust. 4 PZP, jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.

„W konsekwencji przy udzieleniu każdej z części zamówienia Zamawiający będzie zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych właściwych dla łącznej wartości zamówienia.” (KIO/KD 22/19)

Kryteria oceny tożsamości

W uchwale Izba zwróciła uwagę, że w celu ustalenia czy w danym stanie faktycznym mamy do czynienia z jednym czy też z odrębnymi zamówieniami, niezbędnym jest posłużenie się kryteriami:

oceny tożsamości rodzajowej (tożsamość rodzaju zamówienia),

tożsamości czasowej (rozumianej jako możliwość wykonania zamówienia przez jednego Wykonawcę w tym samym czasie) oraz

tożsamości podmiotowej (tj. możliwości wykonania zamówienia przez jednego Wykonawcę).

Co ważne, aby móc uznać zamówienie jako jedno, konieczne jest, aby wszystkie wskazane powyżej przesłanki zostały spełnione łącznie.

 Podsumowanie

W ślad za Izbą warto przypomnieć, że oceniając czy doszło do zakazanego prawem podziału zamówienia, ważne jest zbadanie wszystkich okoliczności danej sprawy. Za przykład KIO podała m. in.: przewidywalność udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia, właściwości świadczeń, jakie mają być treścią umowy oraz inne elementy charakterystyczne dla przedmiotu zamówienia.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa