27.11.2017

Otwarcie ofert i obowiązek podania budżetu na realizację zamówienia

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Otwarcie przez Zamawiającego ofert złożonych przez Wykonawców jest czynnością jawną i zgodnie z prawem następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.

O tym, dlaczego moment otwarcia ofert jest bardzo istotny, przeczytasz w artykule dostępnym tutaj.

Dzisiaj chciałbym przybliżyć jeden z obowiązków Zamawiającego dotyczący czynności otwarcia ofert: konieczność podania kwoty, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację danego zamówienia.

Moment podania kwoty

Zgodnie z art. 86 ust. 3 PZP Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bezpośrednio przed otwarciem ofert. Takie działanie jest przejawem zasady jawności postępowania, a dla Wykonawców ma charakter gwarancyjny (KIO 1273/17).

„[Podanie kwoty przez Zamawiającego – przyp. M. Szołajski] chroni bowiem przed arbitralnym i nieuzasadnionym unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne.” (KIO 1273/17)

Ustalenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 17 sierpnia 2017 r. (KIO 1273/17) podkreśliła, że kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP „powinna wynikać z planu finansowego Zamawiającego i oznacza środki, jakie mają być przeznaczone na pokrycie realnych wydatków z tytułu realizacji zamówienia publicznego”.

„Przyjmuje się, że kwota podawana przed otwarciem ofert, jest kwotą, którą Zamawiający realnie posiada lub będzie posiadał – kwotą, którą Zamawiający na pewno może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” (KIO 2414/16)

Zgodnie z orzecznictwem KIO (np. 1791/14) kwota, którą Zamawiający wskaże przed otwarciem ofert, stanowi jedynie określenie konkretnych środków jakie Zamawiający posiada na realizację danego zamówienia.

Unieważnienie postępowania a cena ofert

Warto podkreślić, że z art. 86 ust. 3 PZP związany jest z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP. Zgodnie z nim Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zachęcam do lektury artykułu o unieważnieniu postępowania z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert, który przeczytasz tutaj.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa