16.04.2018

Platforma e-Zamówienia nie jest obowiązkowa dla Zamawiających

Aktualna informacja o wyborze dostawcy platformy e-Zamówienia wzbudza mieszane reakcje wśród Zamawiających i Wykonawców. Czy platforma przygotowywana na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji będzie gotowa na czas? Czy będzie to przyjazna dla użytkownika forma prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Wątpliwości te pojawiają się zarówno wśród Zamawiających jak i Wykonawców zamówień publicznych.

Obowiązek elektronizacji zamówień publicznych

Zamawiający mają obowiązek przygotować się na wprowadzenie elektronicznych zamówień publicznych w 2018 roku. Pisałem o tym szczegółowo w tym artykule.

Jednak na gruncie tych obowiązków powstaje pytanie, jaką platformę do realizacji zamówień publicznych w formie elektronicznej wybrać? Czy Zamawiający mają obowiązek stosować platformę e-Zamówienia, którą zamówiło Ministerstwo Cyfryzacji?

Wdrożenie przepisów o elektronizacji

Podkreślić należy, że ani ustawa Prawo zamówień publicznych, ani Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej – nie nakładają na Zamawiających obowiązku korzystania z platformy elektronicznej zamówionej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Jednakże Zamawiający ma obowiązek wdrożyć to Rozporządzenie i odpowiednie przepisy ustawy PZP. Każdy z Zamawiających jest samodzielnie odpowiedzialny za wdrożenie elektronicznego procesu udzielania zamówień.

Rozwiązania komercyjne

Na rynku zamówień publicznych pojawiają się już platformy komercyjne, które z powodzeniem wdrażają Zamawiający. Jeżeli są to rozwiązania zgodne z ustawą PZP i Rozporządzeniem to Zamawiający powinni je wykorzystywać.

Warto przetestować takie rozwiązania i wybrać te, które są przyjazne dla użytkowników – zarówno dla Zamawiających jak i Wykonawców.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO