02.11.2016

Podział zamówienia na części

Od niedawna w ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązuje przepis, na podstawie którego można wyprowadzić zasadę, że domyślnie należy dzielić zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt 11 PZP). Stwierdza on, że w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiera w protokole przyczyny niedokonania podziału zamówienia.

Dokonywanie podziału zamówień jest sytuacją pożądaną przez ustawodawcę, ponieważ pozwala to na przystąpienie do postępowania również małym i średnim przedsiębiorcom. W przypadku dużych, całościowych zamówień nie mogliby oni konkurować z większymi podmiotami. Nowy przepis jest więc realizacją zasady zachowania uczciwej konkurencji, wynikającej z art. 7 ust. 1 PZP.

 

Czym uzasadnić rezygnację z podziału?

Protokół ma zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej, a ich charakter odzwierciedlać realne, obiektywne zagrożenia dla wykonania zamówienia związane z jego podziałem. Jako przykłady można tu podać groźbę ograniczenia konkurencji, nadmierne trudności z koordynacją pracy wielu Wykonawców, nadmierne trudności techniczne oraz nadmierne koszty wykonania zamówienia.

W żadnym wypadku Zamawiający nie może uzasadnić rezygnacji z podziału własnymi korzyściami organizacyjnymi lub wygodą. Wątpliwości budzą także niewielkie trudności w koordynacji Wykonawców czy nieznacznie wyższe koszty, będące skutkiem podziału zamówienia.

Od niedawna w ustawie Prawo zamówień publicznych obowiązuje przepis, na podstawie którego można wyprowadzić zasadę, że domyślnie należy dzielić zamówienia na części (art. 96 ust. 1 pkt 11 PZP). Stwierdza on, że w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiera w protokole przyczyny niedokonania podziału zamówienia.

Dokonywanie podziału zamówień jest sytuacją pożądaną przez ustawodawcę, ponieważ pozwala to na przystąpienie do postępowania również małym i średnim przedsiębiorcom. W przypadku dużych, całościowych zamówień nie mogliby oni konkurować z większymi podmiotami. Nowy przepis jest więc realizacją zasady zachowania uczciwej konkurencji, wynikającej z art. 7 ust. 1 PZP.

 

Czym uzasadnić rezygnację z podziału?

Protokół ma zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej, a ich charakter odzwierciedlać realne, obiektywne zagrożenia dla wykonania zamówienia związane z jego podziałem. Jako przykłady można tu podać groźbę ograniczenia konkurencji, nadmierne trudności z koordynacją pracy wielu Wykonawców, nadmierne trudności techniczne oraz nadmierne koszty wykonania zamówienia.

W żadnym wypadku Zamawiający nie może uzasadnić rezygnacji z podziału własnymi korzyściami organizacyjnymi lub wygodą. Wątpliwości budzą także niewielkie trudności w koordynacji Wykonawców czy nieznacznie wyższe koszty, będące skutkiem podziału zamówienia.

NOWELIZACJA PZP 2016 — SZKOLENIE W TWOJEJ FIRMIE
dowiedz się więcej

Mniej części, niż potencjalnie można

Z zasady, decyzja o podziale zamówienia na konkretną liczbę części należy do Zamawiającego. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest wymieniona wyżej zasada zachowania uczciwej konkurencji.

Oznacza to, że w braku obiektywnych przesłanek uzasadniających ograniczenie liczby części zamówienia, istnieje ryzyko naruszenia konkurencji poprzez uniemożliwienie udziału małym przedsiębiorcom.

Jednakże, jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, prawidłowość postępowania Zamawiającego, który nie dokonał podziału lub dokonał podziału na tyle części, ile było potencjalnie możliwe, musi być oceniana każdorazowo przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności.

Mniej części, niż potencjalnie można

Z zasady, decyzja o podziale zamówienia na konkretną liczbę części należy do Zamawiającego. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest wymieniona wyżej zasada zachowania uczciwej konkurencji.

Oznacza to, że w braku obiektywnych przesłanek uzasadniających ograniczenie liczby części zamówienia, istnieje ryzyko naruszenia konkurencji poprzez uniemożliwienie udziału małym przedsiębiorcom.

Jednakże, jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, prawidłowość postępowania Zamawiającego, który nie dokonał podziału lub dokonał podziału na tyle części, ile było potencjalnie możliwe, musi być oceniana każdorazowo przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO