16.01.2018

Publikacje ogłoszeń dot. zamówień publicznych. Uchybienia Zamawiających

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Urząd Zamówień Publicznych opublikował wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przez Zamawiających obowiązków dotyczących publikacji ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Obowiązki publikacyjne

Zgodnie z ustawą PZP ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych lub publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych dzieli się na:

  1. Ogłoszenia informacyjne
  2. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
  3. Ogłoszenia o konkursie
  4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenia zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 PZP (tj. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie obowiązku przekazywania ogłoszeń o zamówieniach oraz konkursach Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, o którym pisaliśmy tutaj (http://kio24.org/dla-zamawiajacych/w-2018-r.-wyzsze-progi-unijne-oraz-sredni-kurs-zlotego-do-euro.html).

Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej publikuje się jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych.

Wyniki Kontroli UZP

Najczęstsze błędy Zamawiających w zakresie umieszczania i publikowania ogłoszeń dotyczyły naruszenia terminu umieszczenia ogłoszenia w inny sposób, np. w prasie ogólnopolskiej, które nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (art. 11 ust. 7d PZP).

Zamawiający umieszczali bowiem ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej czy na stronie internetowej Zamawiającego przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa