03.01.2023

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wykonawca zbiorowy nie spełni warunku udziału w postępowaniu, choćby dysponował doświadczonym Wykonawcą, jeśli ten Wykonawca faktycznie nie wykona w tej części zamówienia – podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 7 lipca 2022 r. (KIO 1602/22).

Ustawodawca ustanowił szczególne warunki dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Nie wystarczy samo doświadczenie, musi być wykazane, kto konkretnie będzie realizował zamówienie w części wymagającej doświadczenia. Jest to konsekwentne podejście ustawodawcy, który oczekuje, że podmiot doświadczony, a nie amator, będzie wykonywał przedmiot zamówienia. 

Realność zasobu to rzeczywiste wykonanie wskazanej części zamówienia

Realność zasobu polegająca na rzeczywistym wykonaniu części zamówienia występuje nie tylko w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, ale także podmiotów udostępniających zasoby. Art. 118 ust. 2 PZP stanowi bowiem, że w odniesieniu do warunków, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których zdolności są wymagane.

Podobnie sytuacja ma się w przypadku wskazywania doświadczenia nabywanego w ramach wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Również w tym przypadku Wykonawca może powołać się na tak nabyte doświadczenie, tylko w zakresie, w jakim współdziałając w konsorcjum samodzielnie wykonał usługi, których wykazywane doświadczenie dotyczy.

Nie jest wykluczone, że przy wykonywaniu danej części zamówienia wymagającej doświadczenia, podmiot niedoświadczony będzie wykonywał czynności przygotowawcze czy pomocnicze, nie zmienia to jednak faktu, że zasadnicze wykonanie musi opierać się na podmiocie doświadczonym i to on będzie ponosił odpowiedzialność za wykonanie danej części.

Podział odpowiedzialności za części zamówienia w oświadczeniu

Art. 117 ust. 4 PZP mówi o oświadczeniu, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, a więc nie wspólnie, ale każdy z nich. Umiejscowienie tego dokumentu w systematyce ustawy, oraz cel jego złożenia, jakim jest wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu pozwalają przyjąć, że cechy podmiotowego środka dowodowego są przeważające.

Konsorcjum nie musi tworzyć dwóch samodzielnych Wykonawców posiadających różne doświadczenia, ale konsorcjum może być konsorcjum stałym wspólnie nabywającym doświadczenie w przypadkach, gdy Zamawiający nie skorzystał z art. 117 ust. 1 PZP. Tym samym pozostawienie Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie swobody w określeniu treści oświadczenia nie naruszało przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne. 

Podsumowanie

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zbiorowego jest precyzyjnie opisane w ustawie. Dzięki temu wiadomo, który z Wykonawców, z jakim doświadczeniem i zasobami będzie odpowiadał za realizację konkretnej części zamówienia.

Zespół kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Więcej artykułów nt. prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszym portalu kio24.org

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa