04.09.2017

Trwają przygotowania do zmiany zamówień publicznych!

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych poinformowały na swoich stronach internetowych, że rozpoczęły prace nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Koncepcja nowej ustawy PZP powstanie do końca 2017 r. Natomiast projekt ustawy ma być przygotowany do połowy 2018 r.

Prezes UZP Małgorzata Stręciwilk zwróciła uwagę, że już w grudniu 2016 r. zostały podjęte działania w celu przygotowania pełnego i spójnego aktu, który porządkowałby zamówienia publiczne.

Warto zwrócić uwagę, że plan zakłada przygotowanie i wprowadzenie do systemu prawnego zupełnie nowej ustawy. Potwierdził to Wicepremier i Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki. Poinformował on także, że został już powołany zespół dedykowany temu projektowi.

W skład Komitetu Sterującego weszli zarówno przedstawiciele UZP jak i MR (m.in. Wiceminister Rozwoju Mariusz Haładyj).

Zmiany kontynuacją nowelizacji z 2016 r.

Zarówno MR jak i UZP w komunikatach przytoczyły stanowisko Ministra Rozwoju, który wskazał:

Pozytywne zmiany przyniosła już zeszłoroczna nowelizacja, choćby w kwestii pozacenowych kryteriów oceny ofert czy powiązania zamówień z prawem pracy. Jednak nie bez przyczyny mówiliśmy wówczas o ‘małej nowelizacji’. Jej zadaniem było pilne dostosowanie naszego prawa do przepisów unijnych. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nowe Prawo Zamówień Publicznych jest elementem szerszej koncepcji, zgodnie z którą państwo jest nie tylko inwestorem, ale też inwestorem inteligentnym.”

Założenia do nowej ustawy

Z punktu widzenia uczestników postępowań o udzielenie zamówienia kluczowe są założenia ustawy i ewentualne zmiany, które pojawią się w prawie.

W ślad za Ministerstwem Rozwoju, wskazuję, że głównymi celami prac są m.in.:

  • wprowadzenie mechanizmów pozwalających lepiej przygotować postępowanie, zweryfikować potencjał Wykonawcy i sprawdzić czy zamówienie realizowane jest zgodnie z umową,
  • zwiększenie udziału małych i średnich firm w zamówieniach,
  • uporządkowanie przepisów dotyczących kontroli,
  • uproszczenie procedur.

O zmianach w procesie zmiany zamówień publicznych będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej. Zatem już teraz zachęcam do śledzenia naszych cotygodniowych wiadomości z sektora zamówień publicznych!

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa