02.01.2018

W 2018 r. wyższe progi unijne oraz średni kurs złotego do euro

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Rozporządzenia określające wysokość progów unijnych oraz średni kurs złotego do euro weszły w życie 1 stycznia 2018 r. Dwa Rozporządzania Ministra Rozwoju i Finansów oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów są kluczowe dla rynku zamówień publicznych.

Rozporządzenie ws. kwot wartości zamówień oraz konkursów

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 22 grudnia 2017 r. w sprawie obowiązku przekazywania ogłoszeń o zamówieniach oraz konkursach Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej określa szczegółowo kwoty zamówień i kwoty konkursów z podziałem na rodzaje podmiotów zamawiających.

Zgodnie z tym Rozporządzeniem obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dotyczy:

  1. Zamówień Zamawiających z sektora finansów publicznych – od kwoty 144.000 euro – dla dostaw lub usług, oraz od kwoty 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;
  2. Zamówień Zamawiających z sektora samorządowego – od kwoty 221.000 euro – dla dostaw lub usług, oraz od kwoty 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;
  3. Zamówień Zamawiających sektorowych – od kwoty 443.000 euro – dla dostaw lub usług, od kwoty 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;
  4. Zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – od kwoty 443.000 euro – dla dostaw lub usług, od kwoty 5.548.000 euro – dla robót budowlanych;
  5. Zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – od kwoty 750.000 euro – dla dostaw innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, oraz od kwoty 1.000.000 euro – w przypadku zamówień sektorowych;
  6. Konkursów Zamawiających z sektora finansów publicznych od kwoty 144.000 euro;
  7. Konkursów Zamawiających z sektora samorządowego od kwoty 221.000 euro;
  8. Konkursów Zamawiających sektorowych od kwoty 443.000 euro.

Obowiązujące w nowym roku kwoty wzrosły, dając możliwość przeprowadzania większej ilości zamówień i konkursów bez obowiązku przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Rozporządzenie ws. określenia kwot wartości umów koncesji

Rozporządzenie w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Minister Rozwoju i Finansów wydał także 22 grudnia 2017 r.

Obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dotyczy umów koncesji, których wartość przekracza kwotę 5.548.000 euro (stanowiącą równowartość kwoty 23.921.312 zł).

Ta kwota również została podwyższona w porównaniu z poprzednim Rozporządzeniem.

Rozporządzenie ws. średniego kursu złotego w stosunku do euro

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych również podwyższyło kurs euro. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem wynosi on 4,3117.

Reasumując, z zadowoleniem należy odnotować podwyższenie kwot wartości zamówień wymagających przekazywanie ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej przy jednoczesnym podwyższeniu średniego kursu euro.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa