18.09.2017

Wyjątki od zasady uczciwej konkurencji w SIWZ

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 11 kwietnia 2017 r. (sygn. akt KIO 580/17) oddaliła odwołanie od postanowień SIWZ w których Zamawiający wskazywał na produkty konkretnych producentów o oznaczonej objętości oraz nazwie handlowej.

Stanowisko Odwołującego

Odwołujący zarzucał Zamawiającemu bezprawne naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez nieuzasadnione faworyzowanie producenta konkretnego leku.

Zdaniem Odwołującego, co do zasady opis przedmiotu zamówienia może być formułowany w sposób dowolny, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Nie może to jednak prowadzić do znacznego utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu Wykonawcom, którzy nie będą w stanie spełnić wymagań.

Wyrok KIO

KIO wskazała w wyroku, że zakaz opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą określonych produktów nie jest bezwzględny.

Zakaz ten nie wskazuje na to, że Zamawiający musi nabyć przedmiot zamówienia niezgodny ze swoimi potrzebami z uwagi na zachowanie uczciwej konkurencji.

W ocenie składu orzekającego przepis art. 29 ust. 2 PZP nakazuje dopuścić konkurencję między Wykonawcami, którzy mogą spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Zaś obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie uwzględniał obiektywne potrzeby Zamawiającego, a także uwzględniał specyfikę danej dostawy.

Wnioski

Prawo konkurencji nie jest prawem bezwzględnym w kontekście przepisów PZP.

Opisując przedmiot zamówienia każdorazowo należy uwzględniać potrzeby Zamawiającego uzasadnione specyfiką zamówienia, dopuszczając nawet ograniczenie konkurencji.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa