18.05.2023

Wykluczenie Wykonawcy za zmowę przetargową: jak liczyć termin?

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zgodnie z przepisami art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji. Przy stwierdzeniu podstaw do wykluczenia ważne jest, aby prawidłowo wyliczyć okres eliminacji Wykonawcy z rynku zamówień publicznych.

Ustawodawca nie uzależnił ziszczenia się przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP od uprzedniego wydania w stosunku do takiego Wykonawcy prawomocnego orzeczenia sądowego lub też prawomocnej decyzji stwierdzającej istnienie „zmowy przetargowej”. Gdyby tak było, ustawodawca wyraźnie wskazałby to w treści przepisu. 

Wyrok KIO 110/22 z 7 lutego 2022 r. dotyczy właśnie stwierdzenia przesłanek wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP.

Od kiedy liczyć 3-letni okres wykluczenia?

Podstawą wyliczenia 3-letniego okresu eliminacji z rynku zamówień publicznych powinien być moment, w którym doszło do zmowy przetargowej.

W niniejszym stanie faktycznym należy przyjąć, że do zdarzenia tj. zawarcia porozumienia doszło w 2015 r., co wynika z treści decyzji Prezesa UOKiK, a zatem upłynęły 3 lata od zawarcia niedozwolonego porozumienia. Tym samym wygasła przesłanka wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP.

Izba przyznała rację Przystępującemu, że nie należy uzależniać biegu 3 letniego okresu z art. 111 pkt 4 PZP od wydania decyzji Prezesa UOKiK, gdyż decyzja taka jest zaskarżalna i nie wiadomo po jakim czasie stanie się ostateczna.

W ocenie Izby wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP może mieć miejsce w sytuacji, gdy sam Zamawiający stwierdzi istnienie wiarygodnych przesłanek, które uzasadniają przyjęcie, że pomiędzy Wykonawcami doszło do zawarcia porozumienia. Nie jest zatem konieczne potwierdzenie wystąpienia powyższych okoliczności przez inny organ.

Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, Izba nie uwzględniła zarzutów dotyczących zaniechania odrzucenia oferty EKO OGRÓD na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit.a PZP w związku z art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP.

Zespół Kancelarii Szołajski Legal Group od lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Chętnie pomożemy w Twojej sprawie. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami, zapraszamy do kontaktu.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa