02.10.2018

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamawiający określa sposób przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne z uwzględnieniem obowiązkowych elementów postępowania określonych w rozdziale 6 PZP, który dotyczy tych zamówień. Obowiązkiem Zamawiającego jest przestrzeganie zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności, a także zasad wynikających z przepisów art. 17 i art. 18.

Zamówienia na usługi społeczne reguluje Dział III Rozdział 6 ustawy PZP, w art. 138g i następnych.

Zakres

Zgodnie z art. 138h PZP, wśród zamówień społecznych wymienia się w następujące kategorie usług:

1) usługi zdrowotne, społeczne i pokrewne,

2) usługi administracyjne w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i kultury,

3) usługi w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,

4) świadczenia społeczne,

5) inne usługi komunalne, socjalne i osobiste, w tym usługi świadczone przez związki zawodowe, organizacje polityczne, stowarzyszenia młodzieżowe i inne organizacje członkowskie,

6) usługi religijne,

7) usługi hotelowe i restauracyjne,

8) usługi prawne, niewyłączone na mocy innych przepisów dyrektywy klasycznej lub sektorowej,

9) inne usługi administracyjne i rządowe,

10) świadczenie usług na rzecz społeczności,

11) usługi w zakresie więziennictwa, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, o ile nie są wyłączone na mocy innych przepisów dyrektywy klasycznej lub sektorowej,

12) usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

13) usługi międzynarodowe,

14) usługi pocztowe,

15) usługi różne (formowanie opon i usługi kowalskie).

Procedura

Kompetencje Zamawiającego w zakresie dokonania opisu procedury określa art. 138k PZP, z zastrzeżeniem jednak:

  • bezpośredniego obowiązywania zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności,
  • obowiązkowych elementów postępowania określonych w Rozdziale 6 PZP (nakaz stosowania niektórych przepisów ustawy PZP wprost, a innych odpowiednio),
  • przepisów art. 17 PZP – zapewniającego bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności w postępowaniu i
  • art. 18 PZP, kreującego zasadę odpowiedzialności kierownika Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania.

Wnioski

Przepisy szczególne dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne mogą istotnie ułatwić Zamawiającym pozyskanie Wykonawców. Przedstawiona procedura jest sposobem uproszczonym, gwarantującym równe traktowanie i konkurencję pomiędzy Wykonawcami.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa