28.05.2019

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Zamówieniem z wolnej ręki jest tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach wyłącznie z jednym, wybranym przed siebie Wykonawcą. O tym, kiedy można udzielić zamówienia z wolnej ręki dowiesz się z niedawnego artykułu, który przeczytasz tutaj.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 10 ust. 1 PZP to przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony są podstawowymi trybami udzielania zamówienia.

Z tego względu, jak czytamy w art. 10 ust. 2 PZP, tylko w przypadkach określonych w PZP Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie:

negocjacji z ogłoszeniem,

dialogu konkurencyjnego,

negocjacji bez ogłoszenia,

zamówienia z wolnej ręki,

zapytania o cenę,

partnerstwa innowacyjnego albo

licytacji elektronicznej.

Tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest szczególny

Spośród wszystkich trybów nieprzetargowych wymienionych w art. 10 ust. 2 PZP zamówienie z wolnej ręki jest trybem szczególnym, stosowanym wyłącznie w wyjątkowych i ściśle określonych w przepisach prawa sytuacjach – orzekła 18 marca 2019 r. Krajowa Izba Odwoławcza.

W ocenie Izby, tryb z wolnej ręki znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy skorzystanie z innego, konkurencyjnego trybu nie jest możliwe.

„Ze względu na to, że [tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki – przyp. M. Szołajski] znacząco ogranicza konkurencję – Zamawiający bowiem udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym Wykonawcą (art. 66 PZP) – jest to tryb ściśle reglamentowany, którego stosowanie ustawodawca dopuszcza tylko w szczególnych, wymienionych w ustawie z 2004 r. Prawo zamówień publicznych przypadkach.” (KIO 397/19)

Jak wykładać przepisy dotyczące udzielenia zamówienia z wolnej ręki?

Biorąc pod uwagę treść art. 66 PZP oraz art. 10 PZP uznać należy, że udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest trybem wyjątkowym. Co za tym idzie, bardzo ostrożnie trzeba stosować te przepisy.

„Ze względu na charakter tego trybu, przepisy zezwalające na jego zastosowanie w danych okolicznościach muszą być zawsze interpretowane ściśle.” (KIO 397/18)

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

Rada Prawny / Redaktor Naczelny

Jestem radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuję się w doradztwie z zakresu pozyskiwania Zamówień Publicznych. Prowadzą całościowe działania od analizy dokumentacji przetargowej i pomocy w przygotowaniu oferty, przez udział w negocjacjach umów z Zamawiającym, po uczestnictwo w procesach realizacji zamówień. Przeprowadzam także Klientów przez procedury odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądami Okręgowymi. Jestem praktykiem i dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą, prowadząc liczne szkolenia z tematyki KIO, a także portal KIO24. 

Przeczytaj więcej o autorze

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa