30.10.2017

Zamawiający nie może nabyć oprogramowania w trybie zapytania o cenę

Zgodnie z art. 70 PZP tryb „zapytania o cenę” został ograniczony do zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych. Wartość zamówień realizowanych w tym trybie musi być mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

Oprogramowanie komputerowe

W świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oprogramowanie komputerowe jest zaliczone do katalogu utworów w rozumieniu ustawy. Posiada bowiem następujące cechy: stanowi rezultat pracy człowieka, stanowi przejaw działalności twórczej oraz ma indywidualny charakter.

Oprogramowanie komputerowe nie zalicza się do towarów o ustalonych standardach z uwagi na zindywidualizowany charakter.

Warto podkreślić, iż nie ma znaczenia czy oprogramowanie komputerowe jest dedykowane dla danego Klienta i jego potrzeb oraz wymagań, czy też jest w sprzedaży na skalę masową w systemie licencjonowanym tzw. „licencja z półki”. Każde z nich jest utworem o indywidualnym charakterze.

Zapytanie o cenę zastosowane wobec oprogramowania mającego status „licencji z półki” naruszałoby zasadę wynikającą z art. 29 PZP. Zgodnie z nią przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób neutralny i nieutrudniający uczciwej konkurencji, a takie zapytanie zawierałoby nazwę Wykonawcy czy nazwę konkretnego produktu.

Wnioski

Wobec oprogramowania komputerowego nie można stosować trybu zapytania o cenę z uwagi na to, że stanowi ono utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niezależnie od tego czy jest oprogramowaniem „z półki” produkowanym na skalę masową czy też oprogramowaniem indywidualnie dostosowanym do potrzeb klienta.

Oprogramowanie komputerowe nie może być uznane za produkt o ustalonych standardach jakościowych.

Podziel się artykułem

Marcin Szołajski

redaktor naczelny / radca prawny / legal counsel / CEO