13.09.2022

Zasada proporcjonalności a odrzucenie oferty

Skuteczna pomoc w postępowaniach przed KIO

Dowiedz się więcej

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 13 maja 2022 r. (KIO 1104/22) dotyczył odrzucenia oferty Wykonawcy, który odpowiadając na szczegółowe pytania Zamawiającego, pominął odpowiedź na jedno z nich. Jak orzekła Izba, niezgodne z zasadą proporcjonalności jest odrzucenie oferty za błąd edycyjny, dotyczący braku odpowiedzi na drugorzędne pytanie.

94 pytania od Zamawiającego, brak odpowiedzi na pytanie 92

Zamawiający skierował do Przystępującego 94 obszerne i szczegółowe pytania. Otrzymał obszerne i szczegółowe odpowiedzi dotyczące kalkulacji całej ceny ofertowej, jak i jej istotnych elementów składowych. Przystępujący pominął jednak odpowiedź na pytanie 92, a zdaniem Izby świadczyło to o edycyjnej pomyłce, nie zaś o celowym pominięciu odpowiedzi na pytanie.

KIO wzięła pod uwagę charakter pominiętego pytania i zwróciła uwagę, że z punktu widzenia kalkulacji ceny ofertowej nie dotyczyło ono żadnego kluczowego elementu. Zatem odpowiedź na to pytanie nie mogła posiadać znaczącego wpływu na możliwość dokonania przez Zamawiającego ustaleń co do realności ceny.

Nie można odrzucić oferty z błahego powodu

Celem skierowania przez Zamawiającego wezwania do złożenia wyjaśnień w trybie art. 224 PZP jest ustalenie, czy cena zaoferowana przez Wykonawcę jest realistyczna, a nie doprowadzanie do sytuacji, w której oferta zostaje odrzucona z błahego powodu.

Dostrzeżenia wymagało również, że postępowanie dotyczyło zawarcia umowy o wartości kilkuset milionów złotych, a popełniony przez Przystępującego omyłkowo błąd edycyjny dotyczył jednego, drugorzędnego pytania.

W tej sytuacji, sprzeczne z zasadą proporcjonalności (art. 16 pkt 3 PZP) byłoby odrzucenie oferty Przystępującego. Podkreślono, że Wykonawca szczegółowo odpowiadał na pozostałe pytania Zamawiającego. Tym samym Izba stwierdziła, że zaistniałe w sprawie okoliczności faktyczne nie powinny skutkować odrzuceniem oferty Przystępującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 224 ust. 6 PZP, o co wnosił Odwołujący. W analizowanej sprawie nie stwierdzono żadnych naruszeń ustawy PZP.

Podsumowanie

Zasada proporcjonalności nakazuje taką wykładnię przepisów dotyczących procedury, która w sposób zrównoważony ogranicza obciążenia proceduralne po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. W efekcie zwiększa elastyczność postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

Zespół kancelarii Szołajski Legal Groupod lat pomaga stronom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji nt. zamówień publicznych na naszym portalu KIO24 news!

Podziel się artykułem

Portal prowadzi

KIO24 sp. z o.o.
ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa